Face to Face

Odkryj jak dobrze znasz siebie i inyych

2 - 3 godziny
W pomieszczeniach zamkniętych
Sprzyja współpracy
20 - 800

Przebieg gry

W Face to Face zespoły podejmują z serię pytań wielokrotnego wyboru, które są wyświetlane na głównym ekranie. Każda odpowiedź powiązana jest z kolorowym kamieniem. Pytanie jest postawione,a każdy ma minutę na zastanowienie się nad odpowiedzią i wyjęcie odpowiedniego kolorowego kamienia z torby. Następnie, na żądanie, wszyscy uczestnicy wyciągają ręce na środek kręgu. Następnie otwierają pięść, pokazując swój kolorowy kamień. Każdy uczestnik otrzymuje minutę na wyjaśnienie grupie swojej decyzji. Gong dzwoni, nakazując uczestnikom przechodzenie do innego stołu. Proces powtarza się, aż do upływu wyznaczonego czasu.

Wnioski rozwojowe

Media społecznościowe zmieniły na zawsze kontakty międzyludzkie. Niezależnie od tego, bezpośrednie kontakty społeczne są niezbędne dla dobrego samopoczucia i rozwoju relacji biznesowych. Ta nieformalna, zabawna, niekonfrontacyjna gra zachęca uczestników do śmielszego zbliżania się, ponieważ odkrywają wspólne zainteresowania i interesujące fakty dotyczące innych. Face-to-Face jest wykorzystywany na otwarcie konferencji w celu przełamywania pierwszych lodów lub po prostu zachęcając do nawiązywania kontaktów. W przypadku integracji personelu lub zespołów, które chcą się lepiej poznać, gra jest fantastycznym sposobem na odkrycie wzajemnych zainteresowań i zachęca do budowania silnych więzi.

Related Testimonial

Świetne ćwiczenie networkingowe. Naprawdę wywołało dyskusję i rzuciło wyzwanie ludziom, aby rozważyli swoje preferencje i preferencje innych. Od czasu ćwiczenia zauważyliśmy różnicę w dynamice zespołu.

HSBC

Poproś o wycenę