Dunnhumby koronuje swój rok poprzez wspólne świętowanie

Opublikowano 5 wrz 2018

Każdego roku Dunnhumby, globalny lider rynku Customer Data Science, który wzmacja swoją pozycję, aby konkurować i rozwijać wszędzie nowoczesną gospodarkę danych spotyka się w Indiach na APAC. Ich zespół menadżerów ustanawia i komunikuje plan działania na kolejny rok. Jako globalna firma pracownicy Dunnhumby spotykają się, aby zainwestować w ważne aktywnmości teambuildingowe, aby zjednoczyć ich zespół, dzielić wspólny cel i świętować osiągnięcia poprzedniego roku.

Najważniejsze rezultaty

  • Każdy pracownik odgrywa ważną rolę w organizacji
  • Wszystkie osoby powinny pamiętać o wykorzystaniu zasobów w świecie niepewności i zmienności.
  • Aktywność powinna zawierać oświadczenie. Powinno ono być " Większe niż życie!"

crowning glory dunnhumby

Konceptualizacja i Rozwój

Biorąc pod uwagę cele klienta, zespół ds. produktu w d'frens Catalyst India, rozwinął koncepcję, poprzez którą można świętować wkład każdego pracownika przy użyciu sztuki. Dzieła sztuki powinny zostać stworzone z materiałów z recyklingu, a finałowy projekt powinien być recyklingowalny. Sztuka kropkowa, znana także jako pointylizm, może dotyczyć wiele aspektów sztuki. Artyści, graficy, fotografowie i ilustratorzy eksperymentują z tą ekscytującą techniką artystyczną. Wywodzi się ona z jednej z najstarszych znanych form sztuki - aborygeńskich obrazów kropkowych znanych z Australii.

crowning glory dunnhumby

W trakcie dnia

5 Września 600 pracowników Dunnhumby spotkało się w Andaz Hyatt w New Delhi. Uczestnicy zostali podzieleni na 30-ści, 20-osobowych zespołów.


Po krótkim wprowadzeniu do ćwiczenia zespoły rozpoczęły zdobywanie kolorowych kapsli poprzez zabawne i aktywne wyzwania. Kapsle były w wielu kolorach, a każdy kolor reprezentował konkretny rodzaj usługi. Zarobione przez zespoły kapsle zostały następnie zamocowane za pomocą magnesów do metalowego panelu o wysokości 4 stóp! Każdy zespół miał na celu stworzenie dwóch paneli gigantycznej instalacji. Zespoły dostały totalną dowolność w ich kreatywnym procesie. Jedyną wytyczną był fakt, że tylko białe kapsle mogły stanowić tekst. Zespoły miały godzinę, aby zakończyć wyzwanie i stworzyć ich artystyczne panele.

crowning glory dunnhumby

Kiedy skończyli, zespoły zostały zaangażowane w podsumowanie. Została stworzona analogia pomiędzy indywidualnymi pracownikami i kapslami oraz tym jak ważną rolę ma każdy z nich. Finałowa kompozycja została porównana do rozwiązań, jakie Dunnhumby może zaoferować swoim klientom. Została podkreślona także ważność recyklingu i wykorzystywania zasobów.


Podczas gdy podsumowanie się rozpoczęło zespół d'frens zajął się montowaniem 60 paneli w jedną instalację. Pod koniec podsumowania skończona instalacja artystyczna została zaprezentowana, wywołując okrzyki i radosne świętowanie

crowning glory dunnhumby

Rezultat

Crowning Glory przekroczyło oczekiwania, będąc aktywnością o dużym wpływie i z wymiernymi rezultatami, które spełniły cele klienta. Wszyscy uczestnicy byli od początku do końca w pełni zaangażowani. Była to doprawdy prawdziwe świętowanie wspólnych wysiłków. Ważność każdej jednostki w roli organizacji została zauważona. Różnorodny i pochodzący z różnych kręgów kulturowych zespół został zjednoczony wspólnym doświadczeniem.

Instalacja została zamontowana w ich miejscu pracy jako wspomnienie ich wspólnego ducha i wspólnych wysiłków.

Wszystkie opinie klientów