Społeczna Odpowiedzialność ma znaczenie

Będąc częścią sieci Catalyst z jej globalną inicjatywą wymiany, "Buy1GIVE1" pozwala Catalyst Poland na rzeczywiste zmiany dla potrzebujących i społeczności. Każdy uczestnik naszych teambuildingów może zmieniać rzeczywistość zgodnie z zasadą B1G1.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Wszystkie państwa członkowskie ONZ w 2015 roku przyjęły program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, który zapewnia wspólny plan zachowania równowagi planety i zapełnienia dobrobytu dla ludzi.

Jego celem jest realizowanie siedemnastu założeń zrównoważonego rozwoju (SDG), które obowiązują dla wszystkich krajów - rozwiniętych i rozwijających się - w ramach globalnego partnerstwa. Założenia te wychodzą z przekonania, że likwidacja ubóstwa i innych problemów musi iść w parze ze strategiami, które poprawiają zdrowie i edukację, zmniejszają nierówności i pobudzają wzrost gospodarczy, ale jednocześnie walczą ze zmianami klimatu i działają na rzecz ochrony naszych oceanów i lasów.

Nasz wkład w cele zrównoważonego rozwoju

Catalyst Global realnie wpływa na jakość życia innych poprzez teambuilding. Nasze słowa mają odzwierciedlenie w konkretnych czynach. Niezależnie od szerokości geograficznej, za każdym razem gdy ktoś uczestniczy w programie Catalyst Global z jednym z naszych partnerów, Catalyst Global oddaje część zysków na wybrany projekt B1G1. Ponadto partnerzy, którzy są członkami B1G1, również przekazują część swoich zysków za każdym razem, gdy przeprowadzają dany program, zwiększając tym samym darowiznę.

B1G1 to projekt, który pozwala dostosować pomoc potrzebującym do koncepcji równoważonego rozwoju ONZ. Catalyst, będący częścią tejże inicjatywy, bezpośrednio przyczynia się do realizacji założeń zrównoważonego rozwoju, pomaga położyć kres ubóstwu, zwalcza nierówności i niesprawiedliwość oraz przeciwdziała zmianom klimatycznym.

giving with B1G1

Biznes główną siłą w czynieniu świata lepszym

Bycie częścią B1G1 oznacza, że jesteśmy również częścią inicjatywy, która łączy firmy po to, aby uczynić nasz świat lepszym. Dopasowanie naszej oferty do polityki zrównoważonego rozwoju daje nam realną możliwość realizacji celów ONZ.

access to clean water

B1G1 - Unikalny Model Ofiarowywania

Zachęcamy do zapoznania się programem B1G1. W odróżnieniu od konwencjonalnych modeli pomagania, B1G1 umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom zwiększyć społeczny wpływ poprzez codziennie operacje biznesowe. Każda transakcja, czyli Twoja rutynowa aktywność, nawet ta o wartości jednego grosza, może mieć wpływ na czyjeś życie.

UN Sustainable Development Goals

Pozytywna ścieżka rozwoju

Dla nas, w Catalyst, jest to dopełnienie całości: świetny projekt gry, znaczący wpływ na wszystkich uczestników i ich firmy oraz zrównoważony rozwój. Robimy wspaniałe rzeczy razem z Tobą!

Nasz wkład w cele zrównoważonego rozwoju

B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG