Najważniejsze opinie klientów

Situation Room with BNZ
BNZ Ocenia Wydajność w Situation Room

Bank of New Zealand włącza eksperymentalną opartą na nauce symulację biznesową „The Situation Room” w aktualne centrum oceny jako część wewnętrznego procesu rekrutacji.

Dowiedz się więcej

Wszystkie opinie klientów