Gry biznesowe

Przyspiesz edukowanie zespołu, twórcze myślenie oraz popraw stopień przyswajania wiedzy poprzez udział w zabawnych, eksperymentalnych grach.

Programy szkoleniowe oparte na doświadczeniu oraz gry biznesowe są symulacjami prawdziwego życia i są interaktywne, zabawne i kreatywne. Posługując się metaforą, w odróżnieniu od rzeczywistego znaczenia, teambuildingi bazujące na doświadczeniu tworzą „bezpieczny” dystans od środowiska pracy. Są one interaktywne, oferując praktyczne zadania, które wymagają od uczestników sięgnięcia po ich doświadczenia zdobyte w przeszłości, jak również zastosowania kreatywnego myślenia wzmacniającego połączenia nerwowe w mózgu w celu osiągnięcia trwałych rezultatów. Gry biznesowe z kolei, są opracowywane w taki sposób, aby koncentrować się na konkretnym zestawie rezultatów nauczania poprzez proces ćwiczenia, rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji. Etapy te przyspieszają naukę oraz poprawiają stopień przyswajania wiedzy.

Uczestnicy są zachęcani do wspólnej pracy jako zespół, w którym zadania wykonywane przez każdego z uczestników mają fundamentalne znaczenie. Wspomaga to pracę zespołową, jak i zwiększa zaangażowanie oraz motywację danej jednostki. W dalszej perspektywie stanowi to gwarancję, że efekty nauki będą autentyczne i wspólne ze względu na pracę zespołową. W tak komfortowych warunkach nauki, poszczególne jednostki, jak i całe zespoły mogą eksperymentować i podejmować ryzyko. Błędów nie da się uniknąć, jednak są one ważną częścią procesu uczenia.

Dokonywanie podsumowania, które sprzyja przemyśleniom i refleksji, jest kluczową kwestią procesu nauczania opartego na doświadczeniu. Badania potwierdzają, że uczestnicy szkolenia poprzez zestawienie praktycznego doświadczenia z abstrakcyjnymi koncepcjami, a następnie poprzez zastanowienie się nad uzyskanymi rezultatami wykorzystują większe obszary mózgu oraz nawiązują autentyczną i zindywidualizowaną relację z uczącymi się. Poddają się oni refleksji na temat rezultatów osiąganych przez zespół oraz wpływie działań podejmowanych przez każdego z nich na osiągane rezultaty, a także porównują własne działania do tych, które zostały podjęte przez innych uczestników. Tak przeprowadzona analiza pomaga im lepiej zrozumieć, w jaki sposób wyuczone koncepcje mogą być zastosowane w innych, całkowicie odmiennych sytuacjach.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów