Przełamywanie barier dzięki zajęciom Chain Reaction

Opublikowano 2 sty 2019 przez Alexandra Pett

Wprowadzenie

Poproszono nas o zaprojektowanie i dostarczenie ćwiczenia z zakresu team building dla wysoce wyspecjalizowanej, inteligentnej grupy 30 osób. Chociaż są oni członkami tej samej organizacji, to pracowali w dwóch różnych miejscach po przeciwnych stronach globu. Te różnice w położeniu geograficznym oznaczały, że grupa stanęła w obliczu barier komunikacyjnych, językowych i kulturowych. Zbierali się więc w jednym miejscu, aby ukończyć rygorystyczny tydzień treningu, po którym nastąpiło ćwiczenie rozwoju zespołu. Biorąc pod uwagę naturę grupy i pożądane wyniki, Chain Reaction Table Top został wybrany jako ćwiczenie team buildingowe na ten event.

chain reaction table top

Co wydarzyło się w trakcie dnia?

Uczestnicy wchodzący do pokoju wydawali się być sceptyczni nastawieni, zmęczeni i niezaangażowani. Był to pokój indywidualnych graczy. Wydawało się, że nie wiedzą, dlaczego powinni uczestniczyć w programie. Ten rodzaj reakcji jest zbyt powszechny w naszym biznesie. Wiemy, czego się spodziewać. Wiemy, jak to zmienić. Musieliśmy zacząć pracować.

Każdy z zespołów otrzymał planszę do gry, zestaw kart - pomysłów i pudełko, zawierające różne materiały. Ich wyzwaniem było podjęcie wspólnej pracy tak, aby udowodnić, że motyl machający skrzydłami po jednej stronie pokoju może wywołać wiatr po jego przeciwnej stronie….

Grupa została podzielona na zespoły, które rozpoczęły ćwiczenie dyskusją, omawiając rysunki na kartach i dzieląc się pomysłami. Następnie uczestnicy rozpoczęli pracę, stosując swoje umiejętności, kreatywność i precyzję w projektowaniu, budowaniu i testowaniu kilku prostych maszyn. Następnie każdy zespół połączył swoje proste maszyny razem, testując przepływ z jednej do drugiej. Potem połączyli oni swoje urządzenia z urządzeniami innych zespołów i ponownie przetestowali. Skuteczna komunikacja była kluczowym składnikiem zapewniającym, że wszystko przebiegło zgodnie z planem. Zespoły zdały sobie sprawę, że współpracując nad pomysłami i wiedzą, mogą wspólnie stworzyć lepsze urządzenie.

A jaki był rezultat?

W miarę upływu czasu sesji widzieliśmy, jak pękają bariery, pojawiają się uśmiechy i energia. Grupa naprawdę się zaangażowała i świetnie komunikowała. W ciągu dwóch godzin zakończyli oni zadanie wspólnie jako jeden zespół. Współpracowali oni dobrze i stworzyli skomplikowaną maszynę reakcji łańcuchowej, która zadziałała za pierwszym razem. Grupa była zachwycona ich konstrukcjami,a opinie potwierdziły pozytywny wpływ, jaki program miał w codziennej pracy grupy. Kolejne świadectwo mocy eksperymentalnego uczenia się w zrelaksowanym i zabawowym środowisku.

Wszystkie opinie klientów