Skuteczny rozwój zdalnych zespołów

Opublikowano 7 lip 2019 przez Esther Daniel

Spotkanie się twarzą w twarz i uczestnictwo w aktywnościach teambuildingowych, które skupiają się na ukierunkowaniu zachowania zespołu, przynosi szybkie korzyści w zakresie spójności i wydajności. W wirtualnej grze The Infinite Loop uczestnicy zakładają po kolei okulary VR i opisują reszcie zespołu jak wygląda wirtualny świat. Wszystko po to, by w świecie rzeczywistym mogli oni znaleźć rozwiązania opisywanych problemów. Uczenie iteracyjne w połączeniu z ciągłą informacją zwrotną jest nowością dla pracowników zdalnych i może szybko rozwijać współpracę i efektywne umiejętności komunikacyjne w zdalnych zespołach.


Kolejny, podobny program, Integrity, oferuje bezpieczny kontekst, który skupia się na właściwym zachowaniu, bada kulturę firmy, wywołuje kreatywną dyskusję i powoduje spójne podejmowanie decyzji przez zespół.

Zadowoleni pracownicy są bardziej produktywni. Powszechne wśród zdalnych pracowników jest narzekanie na dłuższy czas pracy, brak przerw i cienką granicę pomiędzy życiem prywatnym a pracą. Przedyskutujcie w swoich firmach te problemy, a wspólnie znajdziecie strategię nakłaniającą do tworzenia zdrowych nawyków.

Rozważcie możliwość zainwestowania budżetu w aktywności takiej jak Meditainment Online! Aplikacja może być używana wszędzie i o każdej porze. Nasz projekt rozbudza pozytywne emocje i łagodzi stres.

Działania, które zwiększają poczucie wspólnoty i zespołowości w grupie mogą być proste. Często w firmach i korporacjach pracownicy celebrują z pozostałymi swoje urodziny czy rocznice. Pracując zdalnie nie jest to niemożliwe, a dzięki naszym projektom możecie się o tym przekonać na własnej skórze.

Wspólny cel ma pozytywny wpływ na więzi zespołowe i tworzy wspólną tożsamość. W Catalyst przyczyniamy się do poprawy znaczących problemów poprzez współpracę z globalną organizacją B1G1. Wzmacnia to naszą kulturę ofiarowywania.Jeśli tak jak ja jesteś zdalnym pracownikiem, to wiesz, jak wielką wolność to ze sobą niesie. W granicach zdrowego rozsądku możesz ustalać godziny swojej pracy. Jestem fanatykiem sportu, który uwielbia podróżować, więc praca zdalna idealnie pasuje do mojego stylu życia. Jednak wiąże się to z wyzwaniami.

Globalizacja wymusza rozwój zdalnej pracy. Według badań przeprowadzonych przez Strategy Analytics, "Globalna liczba pracowników mobilnych wzrośnie z 1,52 miliard w 2017 r., co stanowi 39,3 proc. siły roboczej na świecie, do 1,88 mld w 2023 r., co stanowi 43,3 proc. siły roboczej na świecie." Według IWG już 70 proc. specjalistów pracuje zdalnie co najmniej jeden dzień w tygodniu, podczas gdy 53 proc. pracuje zdalnie przez co najmniej połowę tygodnia.

Wszystkie modele skuteczności zdalnych zespołów odnoszą się w ten sam sposób do zdalnych zespołów, a w pewnych względach nawet jeszcze bardziej, ponieważ muszą one mierzyć się z wyzwaniami takimi jak dystans i geografia czy różnicę kulturowe i językowe. Skutecznie działające zdalne zespoły są kierowane przez bystrych liderów, którzy ustanawiają w grupie przejrzyste procesy wspierające pozytywną dynamikę zespołu.

ibuild

Wspólna kultura i spójność

Pozytywna kultura firmy jest niezbędna dla zaangażowania pracowników i osiągania satysfakcji z pracy. Zwiększa lojalność pracowników i jest ściśle powiązana z wyższą produktywnością. Współdzielony kontekst pomaga budować zaufanie i współzależność. Prowadząc tym samym do otwartej komunikacji, pracy zespołowej, a także owocnej współpracy, czyli czynników, które są niezbędne dla efektywnych zespołów złożonych ze zdalnych pracowników.

Istnieje kilka dróg, którymi liderzy mogą wspierać wspólną tożsamość i zrozumienie pracowników w zdalnych zespołach. Aby stworzyć kulturę wydajności, celu i znaczącej pracy, należy zacząć od omówienia wspólniej kultury zespołu. Rozwikłanie tego, co jest ważne dla poszczególnych osób, pomoże stworzyć kulturę odpowiednią dla całego zespołu.

W zespołach pracujących zdalnie dystans społeczny powoduje brak wspólnej tożsamości. Częstym problemem wśród zdalnych pracowników jest trudność w budowaniu zaufania i połączenia z ich współpracownikami. Może to oznaczać, że polityka miejsca pracy jest bardziej rozpowszechniona, a konflikt trudniejszy do rozwiązania.

Pomimo zdalnej pracy, wspólna odpowiedzialność, zbiorowe podejmowania decyzji i regularne angażowanie się w rozmowy pomoże rozwinąć poznawczą współzależność. Zachęcanie do kultury wymiany informacji i podejmowania wspólnych zadań pomaga w rozwoju pamięci transakcyjnej.

the infinite loop

Spotkanie się twarzą w twarz i uczestnictwo w aktywności teambuildingowej, która skupia się na ukierunkowaniu zachowania zespołu, przyniesie korzyści w zakresie spójności i wydajności. W wirtualnej grze The Infinite Loop uczestnicy zakładają po kolei okulary VR i opisują reszcie współpracowników wirtualny świat, aby w świecie rzeczywistym mogli oni znaleźć rozwiązania opisywanych problemów. Uczenie iteracyjne w połączeniu z ciągłą informacją zwrotną jest nowością dla pracowników zdalnych i może szybko rozwijać współpracę i efektywne umiejętności komunikacyjne w zdalnych zespołach.


Kolejny, podobny program, Integrity, oferuje bezpieczny kontekst, który skupia się na właściwym zachowaniu, bada kulturę firmy, wywołuje kreatywną dyskusję i powoduje spójne podejmowanie decyzji przez zespół.

Zdrowi pracownicy są szczęśliwsi i bardziej produktywni. Powszechne wśród zdalnych pracowników jest narzekanie na dłuższy czas pracy, brak przerw i cienką granicę pomiędzy życiem prywatnym a pracą. Przedyskutuj te problemy jako grupa, a znajdziesz strategię nakłaniającą do tworzenia zdrowych nawyków. Rozważ inwestowanie w aplikacje zdrowotne takie jak medytacja uważności dla swojego zespołu. Meditainment Online! może być używana wszędzie i o każdej porze oraz, co jest udowodnione, promuje pozytywne myślenie, tworzy nawyk dobrego snu i łagodzi stres.

Strategie, które zwiększają poczucie przynależności i inkluzywności mogą być tak proste, jak rytuały socjalizacyjne np. wspólne świętowanie urodzin. Jest to trudniejsze do zrealizowania, pracując zdalnie, ale nie niemożliwe.

Wspólny cel społeczny ma pozytywny wpływ na więzi zespołowe i tworzy wspólną tożsamość. W Catalyst przyczyniamy się wspólnie do poprawy znaczących problemów poprzez globalną organizację B1G1. Wzmacnia to naszą wspólną kulturę ofiarowywania.

	escape the maze

Komunikacja

Większość interakcji zdalnych pracowników odbywa się przez telefon lub przy użyciu najnowszych technologii. Brak komunikatów niewerbalnych i natychmiastowej odpowiedzi, pozostawia ten typ komunikacji otwartym do interpretacji, co może przerodzić się szybko w zakłopotanie i niepokój. Ponadto zdalne zespoły często obejmują różne kultury. Powoduje to rozważania na temat tonu, stylu pisania, a nawet wyboru narzędzi komunikacyjnych. Humor lub lekki żart może wydawać się odpowiedni w jednej kulturze, ale nietaktowny w innej.

Stworzenie jednostkom możliwości wyrażania opinii na temat tego, jak wolą się komunikować, a następnie rozwijanie zrozumienia preferencji innych osób, może znacząco pomóc w ustanowieniu skutecznego protokołu komunikacji i wyborze właściwych narzędzi komunikacji. Zastępując połączenia głosowe wideokonferencjami, może pomóc w rozmowie poprzez język ciała. Podjęcie kroków w celu opracowania wspólnych norm komunikacji może zwiększyć jej przewidywalność i pewność.

Liczne badania pokazują jednak, że komunikacja twarzą w twarz jest o wiele bardziej efektywna od cyfrowej komunikacji, więc możliwość stworzenia okazji dla zdalnych pracowników do nawiązywania bezpośrednich połączeń będzie miała ogromny wpływ na rozwijanie połączeń pomiędzy nimi.

Wspólne spotkania twarzą w twarz, udział w eksperymentalnych grach biznesowych, które zwiększą zrozumienie i docenienie indywidualnych różnic, ale także silnych stron jednostek może raptownie wzmocnić dynamikę w zdalnych zespołach. Aktywność teambuildingowa przy użyciu tabletu Escape the Maze jest zabawnym sposobem, na podkreślenie znaczenia odpowiedzialności za wspólne zadania. To pomaga ulepszyć dynamikę zespołu i rozwija wspólne doświadczenie.

integrity

Ilość zdalnych zespołów będzie wciąż się zwiększać. Świat podąża w tym kierunku. Poprzez zachęcanie do dzielenia się kulturą i rozwijania przejrzystego protokołu zaangażowania można doskonalić takie zespoły. Jednak, aby były one skuteczne, muszą spotkać się od czasu do czasu. Wykorzystanie tych spotkań z odpowiednio dobraną aktywnością teambuildingową czy grami biznesowymi, może w przyszłości zaowocować i przynieść Twojej firmie pożądane zachowania pracowników.

Esther Daniel

Szef strategii angażowania partnerów w Catalyst Global

Odpowiedzialna za zapewnienie efektywności organizacyjnej poprzez strategie zaangażowania partnerów sieci Catalyst Global.

Wszystkie Artykuły

Polecane lektury