peak performance planning

Elastyczne Planowanie dla Szczytowych Osiągnięć

Opublikowano 6 lut 2017 przez Guy Baker

Aby osiągnąć jakikolwiek cel, zespół potrzebuje strategii, aby osiągnąć ten cel, a także planu, w ramach którego realizuje tę strategię - bez względu na to, jak jest on formalny. Jednak nawet najlepiej skonstruowany plan może utrudnić zespołowi sukces, jeśli nie pozwoli on na elastyczność w obliczu zmieniającego się otoczenia, nieoczekiwanych sytuacji i różnych potrzeb członków zespołu.

Peak Performance to innowacyjna, eksperymentalna gra edukacyjna od Catalyst Global, która wykorzystuje symulację wyprawy na Mount Everest, aby nauczyć zespoły budowania planów, które można potem dostosować do efektywnej pracy w zmieniających się sytuacjach.

Planowanie Niespodziewanego

Podczas gdy środowiska korporacyjne i górskie wędrówki mogą wydawać się odległe od siebie, wiele sposobów współpracy zespołów w celu osiągnięcia sukcesu w obu tych kontekstach są takie same.

We wspinaczce górskiej wiele części planu jest ustalonych, a niektóre z nich muszą być elastyczne. Warunki pogodowe szybko się zmieniają. Klienci, którzy wydają się mieć duże doświadczenie i są sprawni fizycznie, mogą zawieść na wysokości. Przygotowując obszerne scenariusze „co jeśli” na długo przed dotarciem do góry, zespoły wspinaczkowe mogą przygotować się na niespodziewane.

"Poszliśmy na tę górę z wielkim planem, eleganckim planem,"

David Finlay Breashears, amerykański alpinista, Leadership: Leadership Lessons from Survivors, 2006.

“Dobry plan sprawia, że jesteś zwinny i nie utknąłeś. Nasze dały nam opcje... otwartą furtkę.”

Także w biznesie, bycie elastycznym w celu skalibrowania projektu po drodze i ulepszenia zasad i wymagań jest niezbędne. Jeśli zespoły będą zbyt zakorzenione w planie, staną się bezbronne i nie będą w stanie skutecznie reagować na zmiany w środowisku biznesowym. Uprzedzanie różnych scenariuszy pozwala zespołom dostosować się do zmieniających się okoliczności w przećwiczony sposób, widząc, jakie przeszkody mogą się pojawić lub co należy zorganizować, aby uprościć proces rozwiązywania problemów i uwidocznić postęp.

peak performance

Zrównoważone Podejście do Planowania

W biznesie, tak jak we wspinaczce, konieczne jest określenie kroków, które są wymagane do osiągnięcia postępu. Określenie wymiernych działań i kamieni milowych w czasie jest kluczem do sukcesu każdego projektu, ale zbytnie skupienie się na szczegółach może też przeszkodzić w podjęciu wymaganego działania w obliczu nieprzewidzianych problemów, obciążyć morale zespołu i ostatecznie doprowadzić postęp w kierunku wspólnego celu w momencie zagrożenia.

Przygotowując się do wspinaczki na Everest, planowanie i szkolenie trwa miesiącami, czasem latami: należy wybrać odpowiednie osoby z wymaganą wiedzą i umiejętnościami, wspinacze muszą przygotować się fizycznie, planowanie finansów musi zostać zakończone, wymagany sprzęt musi zostać pozyskany i przetransportowany, a rzeczywiste plany ekspedycji i jej trasy muszą być tworzone na podstawie szeroko zakrojonych badań. Następnie, gdy w górach zmieniają się warunki pogodowe, pojawiają się kontuzje, urządzenia zostają zgubione lub zniszczone, lub pojawiają się inne przeciwności, wszystko to może spowodować niepowodzenie misji. Zespół musi wspólnie sprostać tym wyzwaniom, skutecznie komunikować się, zachowywać spokój i pozytywne nastawienie oraz rozwiązywać problemy, aby zmienić pierwotny plan tak, aby lepiej reagować na zmieniające się czynniki.

“Musieliśmy się wspinać według planu góry, nie naszego,” powiedział Breashears


W środowisku biznesowym zmieniające się warunki rzadko stanowią zagrożenie dla życia ludzkiego, ale są nie mniej groźne dla ostatecznego sukcesu osiągnięcia ogólnego celu zespołu.

W zabawny i wciągający sposób Peak Performance stawia uczestników w sytuacji, która wymaga umiejętnego planowania i komunikacji wewnątrz zespołu, jednocześnie wymagając elastyczności planu poprzez zrozumienie i rozważenie niezliczonych zmian sytuacyjnych, które mogą spowodować możliwe przeszkody w planie. Pozostawia uczestników uważnych na znaczenie elastycznego planowania w celu osiągnięcia sukcesu.

Guy Baker

Założyciel i Dyrektor w Catalyst Global

Guy stworzył i rozwinął koncepcję teambuildingu, a następnie zaczął przekonywać świat o jego korzyściach.

Wszystkie Artykuły

Polecane lektury