Zarządzanie zespołami

Praca kierownictwa wspólnie z przywódcami, których zadaniem jest inspirowanie ludzi w sposób ukierunkowany na cel.

managing teams

Menedżerowie są odpowiedzialni za zapewnienie, że cel jest realizowany skutecznie i z powodzeniem. Kierownictwo pracuje wspólnie z liderami, których zadaniem jest inspirowanie pracowników w sposób ukierunkowany na cel. Doskonali menedżerowie okazują przywództwo i władzę z szacunkiem podczas wydawania poleceń swojemu zespołowi poprzez profesjonalne zachowanie oraz zaangażowanie w pracę zespołu.

Tworzenie doskonałego zespołu jest kluczem do sukcesu. Ważną kwestią jest wypracowywanie jasnej wizji w zakresie wymaganych zadań i odpowiedzialności w celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania zespołu oraz identyfikacja różnych typów osobowości, które będą odpowiadać tym zadaniom. Badania pokazują, że posiadanie co najmniej jednego pracownika w zespole o zdolnościach analitycznych oraz skoncentrowanego na procesie jest decydujące dla odnoszenia sukcesu przez zespół. Dobrzy menedżerowie znają poszczególne jednostki w swoim zespole oraz pojmują, w jaki sposób motywować każdego pracownika w taki sposób, aby współpracowali oni skutecznie ze sobą, tym samym budowali pozytywne relacje w miejscu pracy.

Skuteczni menedżerowie zapewniają dobrą komunikację z zespołem, ustalając cele i terminy realizacji zadań w sposób klarowny. Zapewniają oni pole do kreatywności oraz nieszablonowego myślenia wspomaganego zachęcaniem do dzielenia się opiniami. Słuchają i zadają pytania. Jest to szczególnie ważne w przypadku zarządzania zespołami pracującymi zdalnie. Dobrzy liderzy zauważają obszary, w których osobiście pracują na rzecz usprawnienia, tym samym rozwijania warunków do innowacji i doskonałości w obrębie zespołu.

Skuteczne programy z budowania zespołu są częścią zarządzania zespołem. Menedżerowie powinni stwarzać okazje swoim zespołom do wspólnego śmiania się, zabawy oraz nauki. Starannie dobrane zajęcia z budowania zespołu mogą pomóc członkom zespołu czuć się docenianym i bardziej rozwijać pozytywne relacje w ramach zespołu.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów