Leadership Stories

Dająca do myślenia aktywność zespołowa, opowiadająca o Przywództwie

3 - 8 godziny
W pomieszczeniach zamkniętych
Sprzyja zdrowej rywalizacji/ Sprzyja współpracy
18 - Nieograniczone

Przebieg gry

„Leadership Stories” to program o Przywództwie. Ma formę atrakcyjnego narzędzia rozwojowego, przy pomocy którego uczestnicy rozwijają swoją wiedzę i ćwiczą umiejętności liderskie, pochylając się nad tytułowymi Historiami o Przywództwie. Tę edukacyjną podróż odbywają wraz z przydzieloną im na początku spotkania postacią. Każda postać to inna sylwetka, a celem uczestników jest podjęcie najlepszej decyzji w każdej z historii i zdobycie punktów dla swojego zespołu. Kim są te postacie? To odważny Valerio, łagodna Clementine, ludzki Alessandro, energetyczny Dima, twardy jak skała Pierre oraz silna Carla. A na stole leży 12 różnych wyzwań przywódczych, z którymi uczestnicy muszą się zmierzyć jako Liderzy podczas gry. „Pilna zmiana”, „szybki zwrot”, „wieża Babel” czy „wicher zmiany” - to tylko niektóre z nich. Trzeba przepracować każdą historię z osobna, zwizualizować sobie kontekst, dostrzec to co jawne i niejawne, wykorzystać swoje własne doświadczenia, aby rozważyć każde „za i przeciw”, a następnie podjąć najwłaściwsze działanie. W „Leadership Stories” wyzwania biznesowe pojawiają się jedno po drugim, ważne kwestie wymagają szybkiej i adekwatnej interwencji, a ludzie są obok i patrzą na ręce... Czas biegnie nieubłaganie! Jesteście gotowi do działania?

Wnioski rozwojowe

Poprzez eksperymentowanie z różnymi realistycznymi wyzwaniami biznesowymi uczestnicy będą mieli okazję uświadomić sobie swój własny styl zarządzania, jego wpływ na klimat w zespole i osiągane przez niego wyniki. Będą w stanie określić znaczenie i charakter różnych podejść w inspirowaniu, angażowaniu i motywowaniu swoich ludzi. Doświadczą również zachowań właściwych dla przywództwa sytuacyjnego oraz zidentyfikują swoje obszary do poprawy. „Leadership Stories” to zgrywalizowana aktywność szkoleniowa, która dotyczy aktualnych i przyszłych liderów. Dzięki angażującym dyskusjom i interaktywnemu mechanizmowi tej gry, uczestnicy uzyskują wgląd w swój styl przywódczy i otrzymują szansę ćwiczenia takich umiejętności, jak komunikacja, współpraca, aktywne słuchanie, perswazja i konsultowanie.

Rekomendacje

Leadership Stories" poprawiły współpracę i komunikację w zespole. To doświadczenie stanowiło doskonałą okazję do omówienia stylów zarządzania i podejmowania decyzji. Była to dynamiczna i mocno edukacyjna gra, pełna energii i humoru, promująca pozytywną atmosferę.

Katerina Xiraki
Head of Legal & HR, SRS Group of Companies

Poproś o wycenę