Jakie umiejętności charakteryzują dobrego lidera

Opublikowano 3 lut 2020 przez Esther Daniel

Dobrzy biznesowi liderzy tworzą wizję, mówią o niej, namiętnie ją wyrażają i nieustannie doprowadzają ją do końca”. - Jack Welch

Liderzy widzą całościowy obraz. Wizja pomaga liderowi w skoncentrowaniu się i utrzymaniu uwagi na tym co jest najważniejsze w osiągnięciu wyznaczonych celów

Liderzy to osoby kreatywne i nowatorskie w swoim myśleniu, są w stanie spojrzeć na sytuację z góry i znaleźć unikalne rozwiązanie. Ich działania muszą być efektem głębokiego namysłu nad sprawą, zaniechaniem własnych uprzedzeń jednocześnie postawa lidera winna charakteryzować się ciekawością i dociekliwością podobną dzieciom. Ich zadaniem jest opracowanie strategii identyfikującej i eliminującej myślenie silosowe. Nie mogą być ograniczeni w myśleniu, ważne by byli elastyczni, otwarci na zmiany w zależności od zmieniających się warunków. Cenią opinię kluczowych interesariuszy i słuchają ich rad. Ostatecznie jednak dokonują wyborów obiektywnie i bezstronnie.

Ustalenie strategii działania i obranie drogi realizacji swojej wizji to pierwszy punkt w działaniu liderka. Drugim, choć równie ważnym, jest pewne podążanie według wyznaczonych kryteriów. Jasno i przejrzyście mówią o swojej wizji, argumentując swojego racje i pielęgnując poczucie wspólnego celu. Wyznaczają cele i dbają o to, aby zespoły jasno określały priorytety. Kiedy członkowie grupy postrzegają swojego lidera jako osobę pewną swoich decyzji i twierdzeń, są zmotywowani do ich podtrzymania.

clear communication


„Jakość lidera znajduje odzwierciedlenie w ustalonych przez niego standardach”. - Ray Kroc

Dobrzy liderzy znają siebie. Istotny dla nich jest czas dla siebie - muszą być pewni tego, kim są i w co wierzą. Charakteryzuje ich pasja. Współczesny świat wymaga od lidera wysokiej inteligencji emocjonalnej, a ich działania niejednokrotnie musi wspierać swoista intuicją. Ich świadomość społeczna i przejrzysta komunikacja pozwalają liderom zarządzać konfliktami i je rozwiązywać. Ostatecznie ich odporność i pozytywne nastawienie stają się przykładem dla ich zespołu.

"Największą wartością przywództwa jest uczciwość". - Dwight D. Eisenhower

Aby wydobywać ludzki potencjał, inspirować innych i wywierać na nich wpływ lider musi odznaczać się nienaganną uczciwością. Lider musi być rzetelny, musi przestrzegać swoich podstawowych wartości. Liderzy dają przykład i ponoszą odpowiedzialność za swoje działania i efektywność swojego zespołu.

Dobrzy liderzy rozumieją wartość znajomości swojego zespołu. Rozwijają wiedzę o każdej osobie w swojej grupie, rozumiejąc jej silne i słabe strony. Słuchają tego, co mówią pracownicy i rozwijają umiejętności skutecznego komunikowania się z każdym członkiem zespołu, pomagając mu osiągnąć jak najlepsze wyniki w pracy. Koncentracja na otaczającej rzeczywistości pozwala im działać ze współczuciem, życzliwością i empatią.

Liderzy tworzą atmosferę wzajemnego zaufania, w której ludzie wiedzą, czego się od nich oczekuje, mogą wykorzystać swoje mocne strony i są doceniani za swoje wysiłki. Dzięki dbaniu o bezpieczne środowiska pracy mogą zachęcać do podejmowania mądrego ryzyka.

leading the way

Team builiding dla dobrego lidera


Dobrzy liderzy to osoby, które tworzą okazję do poznania swojego zespołu poza środowiskiem pracy, podobnie jak liderzy zespołów zdalnych powinni spotkać się twarzą w twarz ze członkami swojego zespołu.

Aktywności team buildingowe są doskonałym pretekstem do tworzenia sytuacji, w której współpracownicy mogą poznać się w innych realiach i odświeżającej atmosferze. Wypróbuj Quickfire, który pozwala każdemu członkowi drużyny zaprezentować się od najlepszej strony. Kolejną propozycja, której nadrzędną wartością jest współpraca to Beat the Box. Fani wirtualnej rzeczywistości będą zachwyceni The Infinite Loop, idealnym rozwiązaniem dla zespołów rozproszonych.

Dla tych, którzy chcą rozwinąć umiejętności przywódcze w swoich ludziach, pomocna będzie metodologia grywalizacji, która umożliwia uczestnikom uczenie się w krótszym czasie i z trwałymi rezultatami. Jednym z takich działań budujących zespół przywódczy jest Peak Performance, w którym uczestnicy muszą nauczyć się pracować jako spójny zespół, który poprowadzi wyprawę na szczyt Mount Everest.

Zapoznaj się z dostępnymi team buildingami lub skontaktuj się z naszym zespołem, który z przyjemnością pomoże Ci zorganizować idealne wydarzenie integracyjne dla Twoich pracowników..

Esther Daniel

Szef strategii angażowania partnerów w Catalyst Global

Odpowiedzialna za zapewnienie efektywności organizacyjnej poprzez strategie zaangażowania partnerów sieci Catalyst Global.

Wszystkie Artykuły

Polecane lektury