Peak Performance

Zespoły współpracują, wspólnie prowadząc ekspedycję na szczyt Everestu.

1.5 - 3 godziny
W pomieszczeniach zamkniętych
Sprzyja zdrowej rywalizacji/ Sprzyja współpracy
8 - Nieograniczone

Przebieg gry

Podczas 20-dniowej wyprawy zespoły prowadzą swoich klientów na szczyt Mount Everest, a następnie bezpiecznie kierują z powrotem do bazy. Aby wyprawa odniosła sukces, muszą wziąć pod uwagę szereg czynników, w tym poziom sprawności fizycznej klienta, pogodę, optymalną drogę na szczyt, aklimatyzację, właściwe wykorzystanie tlenu, rozkładanie namiotów oraz strategię wyprzedzenia innych drużyn w celu wygrania gry. Kluczowe informacje o warunkach i okolicznościach przejścia są dostarczane na tablet każdego dnia wyprawy. Zespoły muszą również decydować, co ich przewodnik będzie musiał mieć pod opieką - namioty, tlen i / lub klienta. Drużyny niejako rywalizują pomiędzy sobą, starając się podejmować szybkie, ale rozważne i racjonalne decyzje. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w każdej ze stref wysokości, zespoły, które się zbytnio ociągają, mogą być zmuszone do wybrania mniej korzystnej trasy lub nie będą mogły się w danym momencie ruszyć!

W miarę postępów w grze gracze stają przed kolejnymi, tym razem fizycznymi wyzwaniami, które wykonują w wyznaczonym miejscu na sali. Są to aktywne wyzwania w klimacie himalaistycznym, jak np. pakowanie namiotu na czas, zakładanie uprzęży z zasłoniętymi oczami czy składanie śpiwora. Zespoły zdobywają punkty wtedy, gdy na skutek trafnych decyzji umożliwiają sprawne poruszanie się swojej wyprawy coraz wyżej w kierunku szczytu góry, ale cały czas muszą ważyć ryzyko związane z obciążeniem swoich przewodników. Jeśli bowiem nie wezmą odpowiednich zapasów, by ci poruszali się szybciej - ryzykują chorobą aklimatyzacyjną i potencjalnie także śmiercią.

Wnioski rozwojowe

Peak Performance to ekscytująca gra szkoleniowa, która została zaprojektowana tak, by kształtować rozumienie i postawy uczestników wobec wielu aspektów pracy zespołowej w biznesie.

To coś więcej niż tylko gra teambuildingowa - to mądra aktywność służąca nauce przez doświadczenie, kształtująca pożądane zachowania i uświadamiająca wagę miękkich umiejętności we współpracy zespołowej. Uczestnicy doświadczają współpracy w trudnych, intensywnych warunkach, pod presją czasu i przy złożoności czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Doświadczenie warto jest zakończyć omówieniem, dyskusją moderowaną przez prowadzącego, aby wywołać refleksję rozwojową w grupie. Gracze odnoszą się więc do tego, co wydarzyło się podczas tego angażującego ćwiczenia, jakie decyzje podejmowali i jakie były ich konsekwencje. Gra została zaprojektowana tak, aby uruchomić zmianę w działaniach uczestników, a jest ona tylko wtedy możliwa, gdy zrozumieją i zaakceptują implikacje swoich wyborów.

Rekomendacje

Chcieliśmy ćwiczenia, które dawałoby poczucie rywalizacji, możliwość szybkiego myślenia, odporności, pracy zespołowej i zapewnienia zespołowi rozrywki po drodze. Nasz zespół był zaangażowany. Wyniki przetrwały, a członkowie zespołu, którzy zdobyli umiejęt

Skye London, People and Culture Manager
Artisan Recruitment

Team Assessment Tool Logo

Team Assessment Tool

Ten produkt idealnie nadaje się do przeprowadzenia omówienia po danej aktywności team building. Aby zwiększyć efekt uczenia się i uczynić to wydarzenie jeszcze bardziej sensownym, podsumuj swój event oddając głos uczestnikom poprzez naszą wyjątkową, personalizowaną aplikację. Team Assessment Tool przyniesie trwałe korzyści i wymierne efekty, wspierając integralność zespołu, indywidualny rozwój, kształtowanie nowych umiejętności, a tym samym napędzając wyniki biznesowe. Dowiedz się więcejPoproś o wycenę