Peak Performance

Zespoły współpracują, wspólnie prowadząc ekspedycję na szczyt Everestu.

1.5 - 3 godziny
W pomieszczeniach zamkniętych
Sprzyja zdrowej rywalizacji/ Sprzyja współpracy
8 - Nieograniczone

Przebieg gry

Podczas 20-dniowej wyprawy zespoły prowadzą swoich klientów na szczyt Mount Everest, a następnie bezpiecznie kierują z powrotem do bazy. Aby wyprawa odniosła sukces, muszą wziąć pod uwagę szereg czynników, w tym poziom sprawności fizycznej klienta, pogodę, optymalną drogę na szczyt, aklimatyzację, właściwe wykorzystanie tlenu, rozkładanie namiotów oraz strategię wyprzedzenia innych drużyn w celu wygrania gry. Kluczowe informacje o warunkach i okolicznościach przejścia są dostarczane na tablet każdego dnia wyprawy. Zespoły muszą również decydować, co ich przewodnik będzie musiał mieć pod opieką - namioty, tlen i / lub klienta. Drużyny niejako rywalizują pomiędzy sobą, starając się podejmować szybkie, ale rozważne i racjonalne decyzje. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w każdej ze stref wysokości, zespoły, które się zbytnio ociągają, mogą być zmuszone do wybrania mniej korzystnej trasy lub nie będą mogły się w danym momencie ruszyć!

W miarę postępów w grze gracze stają przed kolejnymi, tym razem fizycznymi wyzwaniami, które wykonują w wyznaczonym miejscu na sali. Są to aktywne wyzwania w klimacie himalaistycznym, jak np. pakowanie namiotu na czas, zakładanie uprzęży z zasłoniętymi oczami czy składanie śpiwora. Zespoły zdobywają punkty wtedy, gdy na skutek trafnych decyzji umożliwiają sprawne poruszanie się swojej wyprawy coraz wyżej w kierunku szczytu góry, ale cały czas muszą ważyć ryzyko związane z obciążeniem swoich przewodników. Jeśli bowiem nie wezmą odpowiednich zapasów, by ci poruszali się szybciej - ryzykują chorobą aklimatyzacyjną i potencjalnie także śmiercią.

Wnioski rozwojowe

Peak Performance to ekscytująca gra szkoleniowa, która została zaprojektowana tak, by kształtować rozumienie i postawy uczestników wobec wielu aspektów pracy zespołowej w biznesie.

To coś więcej niż tylko gra teambuildingowa - to mądra aktywność służąca nauce przez doświadczenie, kształtująca pożądane zachowania i uświadamiająca wagę miękkich umiejętności we współpracy zespołowej. Uczestnicy doświadczają współpracy w trudnych, intensywnych warunkach, pod presją czasu i przy złożoności czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Doświadczenie warto jest zakończyć omówieniem, dyskusją moderowaną przez prowadzącego, aby wywołać refleksję rozwojową w grupie. Gracze odnoszą się więc do tego, co wydarzyło się podczas tego angażującego ćwiczenia, jakie decyzje podejmowali i jakie były ich konsekwencje. Gra została zaprojektowana tak, aby uruchomić zmianę w działaniach uczestników, a jest ona tylko wtedy możliwa, gdy zrozumieją i zaakceptują implikacje swoich wyborów.

Rekomendacje

Chcieliśmy ćwiczenia, które dawałoby poczucie rywalizacji, możliwość szybkiego myślenia, odporności, pracy zespołowej i zapewnienia zespołowi rozrywki po drodze. Nasz zespół był zaangażowany. Wyniki przetrwały, a członkowie zespołu, którzy zdobyli umiejęt

Skye London, People and Culture Manager
Artisan Recruitment

Poproś o wycenę