Peak Performance

Zespoły pracują, wspólnie kierując wyprawą na szczyt Mount Everest.

1.5 - 3 godziny
W pomieszczeniach zamkniętych
Sprzyja zdrowej rywalizacji/ Sprzyja współpracy
8 - Nieograniczone

Przebieg gry

Podczas 20-dniowej wyprawy zespoły zamierzają poprowadzić swoich klientów na szczyt Mount Everest, a następnie bezpiecznie wrócić do bazy. Muszą oni wziąć pod uwagę szereg czynników, w tym poziom sprawności fizycznej klienta, pogodę, najlepszą drogę na szczyt, aklimatyzację, wykorzystanie tlenu, rozkładanie namiotów i strategię przechytrzenia innych drużyn w celu wygrania gry. Kluczowe informacje są dostarczane na tablet każdego dnia wyprawy. Zespoły ścigają się pomiędzy sobą, podejmując szybkie, ale inteligentne i trzeźwe decyzje. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w każdej ze stref wysokości, zespoły, które się ociągają, zostaną zepchnięte mniej idealną ścieżkę lub nie będą mogły się ruszyć!

W miarę upływu czasu zespoły podejmują serię aktywnych wyzwań, w tym pakowanie namiotów pop-up na czas, zakładanie uprzęży z zasłoniętymi oczami i wypychanie śpiwora. Zespoły muszą również zdecydować, co ich przewodnik będzie musiał nieść ze sobą - namioty, tlen i / lub klienta. Klienci zdobywają punkty dla swojej drużyny, gdy poruszają się wyżej w kierunku szczytu góry, ale jeśli nie wezmą odpowiednich zapasów, ryzykują chorobą aklimatyzacyjną i potencjalnie także śmiercią.

Wnioski rozwojowe

Peak Performance to emocjonalnie porywające ćwiczenie do nauki, które zostało zaprojektowane, aby zmienić zrozumienie i stosunek ludzi do wielu aspektów ich życia biznesowego i ich przyjemności.

Badania pokazują, że grywalizacja pozwala uczestnikom uczyć się w krótszym czasie i uzyskiwać trwałe rezultaty dzięki wykorzystaniu zajmujących tematów, elementów dotykowych oraz zabawowych, a także odpowiednich połączeń pomiędzy uczestnikami a ich środowiskiem biznesowym. Stało się to powszechnie akceptowanym sposobem poprawy uczenia się i rozwoju w miejscu pracy.

Po zakończeniu udziału w tym team buildingowym ćwiczeniu, uczestnicy wykorzystują obserwację refleksyjną, aby określić, co wydarzyło się podczas ćwiczenia. Następnie są proszeni o przeniesienie tych obserwacji na rzeczywiste okoliczności. W ten sposób uczestnicy mogą dokonywać stałych, skutecznych zmian w swoim zachowaniu.

Poproś o wycenę