Net-Work

Wspólne idee – instalacja NET-WORK

10 - 30 minuty
W pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz
Sprzyja współpracy
10 - Nieograniczone

Przebieg gry

Net-Work to pomysł na zabawę i zaktywizowanie wszystkich członków zespołu do wyrażania własnych idei. Uczestnicy otrzymają konkretny temat i listę słów łączących się z nim. Następnie, zostaną zaproszeni do wybrania słów, które mają dla nich największe znaczenie. Gracze łączą słowa na specjalnej tablicy i dyskutują na temat przemyśleń i opinii z resztą grupy. Przeplatające się rezultaty dyskusji, łączą się w pełną kolorów prezentację, która będzie tłem i podstawą dla refleksji facylitatora. Liczba węzłów tworzących najwięcej (lub najmniej) połączeń, w naturalny sposób ujawni dane, które mogą zostać użyte do zmierzenia popularności tematu konferencji, dzielenia się swoimi wartościami lub sprawdzenia, gdzie może dojść do nieporozumień w komunikacji.

Wnioski rozwojowe

Idee, którymi uczestnicy będą dzielić się w czasie rozgrywki tworzą niezwykłe arcydzieło. Aktywność pomaga przełamywać opór i zachęca do prowadzenia naturalnej konwersacji. Łączenie poszczególnych komunikatów powoduje, że wszyscy biorą udział we wspólnym tworzeniu dzieła sztuki, które przyjmie w końcu formę znaczącego, mocnego przekazu. Wraz z angażowaniem się graczy, będzie można zauważyć ewolucję interakcji w zespole i zaobserwować rosnącą wymianę myśli. Na koniec rój słów NET-WORK może wykorzystany jako narzędzie psychoanalityczne lub psycho-społeczne i posłuży do zbudowania fascynujących wniosków nawiązujących do głównego tematu.

Poproś o wycenę