Motywacja

Motywacja ma miejsce wtedy, gdy tworzone są właściwe emocje, energia, zabawa i pasja.

motivate your team

Motywacja ma miejsce wtedy, gdy tworzone są właściwe emocje, energia, zabawa i pasja, dzięki czemu pracownicy mogą być zmobilizowani do całkowitego poświęcania się. Pasja rozwija cel u innych. Aby być zafascynowanym danym celem, pracownicy muszą dać ponieść się emocjom. Szybkość, elastyczność oraz pomysłowość są czynnikami warunkującymi działalność w dzisiejszych czasach, a pracownicy muszą być zmotywowani, aby utrzymywać koncentrację. Wykwalifikowani liderzy są kluczem w motywowaniu poszczególnych jednostek w celu osiągania wspólnego celu. Liderzy mogą działać jako kluczowe osoby wywierające wpływ, jeżeli posiadają oni przekonywującą osobowość oraz liczne koneksje. Motywacja jest zaraźliwa. Motywowanie kluczowych pracowników wpływa na cały zespół, a kiedy przekonanie i energia masy krytycznej ludzi jest skoncentrowana, szybko mogą następować fundamentalne zmiany. Zauważalność poza grupą jest kolejną formą doceniania. Należy sprawić, że członkowie grupy są zauważani, odpowiedzialni oraz czują się nagradzani w jak największym stopniu. Należy zapewnić, że zespoły nie koncentrują się na negatywnych zachowaniach, tylko na pozytywnych. Należy łączyć pracowników na zasadzie każdy z każdym.

Wiele zajęć ze współpracy zespołowej dostępnych w portfolio firmy Catalyst koncentruje się na uspołecznianiu pracowników oraz zapewnianiu, że poznają siebie nawzajem na stopie prywatnej. Wszyscy jesteśmy istotami uczuciowymi i to umożliwia liderowi stymulowanie celowości u innych poprzez wychwytywanie emocji pracowników. Emocje są zasadniczo tym, w jaki sposób pracownicy poświęcają się, żeby inspirować jednostki w celu urzeczywistniania celu, misji i wartości przedsiębiorstwa oraz tworzyć przestrzeń dla ich własnego osobistego spełniania i dokonań. Takie spełnianie pochodzi z tworzenia kombinacji uczucia, które przyczynia się do czegoś wartościowego i tego, co jest doceniane. Musi to być wspólne doświadczenie całej grupy. Jako istoty ludzkie wszyscy potrzebujemy, aby przynależeć. Przynależność ma miejsce wtedy, gdy jesteśmy otoczeni tymi, którzy odczuwają to samo w różnych sprawach, dbają jak my oraz przechodzą przez życie z podobnym zestawem wartości. Jeśli pracownicy w zespole czują przynależność, wtedy będą oni zmotywowani.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów