Zarządzanie projektem

Zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik, aby sprostać zestawowi wymagań.

project management skills

Projekty mają określony i pożądany rezultat, zakres oraz zasoby, początek i koniec. Zarządzanie projektem obejmuje zastosowanie właściwych narzędzi, technik, członków zespołu i umiejętności, aby spełniać wymagania projektu. Sukces projektu zazwyczaj tkwi w sposobie, w jaki są one zorganizowane, zaplanowane, a także jak zadania są przypisane i zakomunikowane. Projekty mają z reguły zorganizowane budżety oraz ramy czasowe. Ważne jest posiadanie nieco wiedzy i doświadczenia w zakresie umiejętności zarządzania projektem, ponieważ w większości przedsiębiorstw pracownicy będą zaangażowani w projekt na pewnym etapie, nawet jeśli nie są menedżerami projektu. Badania pokazują, że posiadanie nawet podstawowej wiedzy na temat sposobów podejścia do planowania projektu oraz zarządzania projektem pomaga pracownikom przyjąć bardziej aktywną rolę w procesie oraz ocenić ich rolę w szerszej perspektywie.

Zarządzanie projektem przechodzi przez proces inicjacji, planowania, wykonania, monitorowania i kończy się zamknięciem. Ponieważ są one zdefiniowane z natury, projekt zazwyczaj łączy pracowników posiadających różne zestawy umiejętności, którzy wcześniej nie pracowali ze sobą. To wywołuje potrzebę posiadania silnych umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi w ramach projektu, powoduje wyjątkową koncentrację ukształtowaną przez cele, zasoby oraz harmonogram każdego projektu. Innymi umiejętnościami, które są niezbędne w przypadku udanego zarządzania projektem jest zarządzanie czasem i zakresem. Menedżerowie projektu muszą dobrze znać się na zarządzaniu ryzykiem i pracownikami uczestniczącymi w projekcie.

Gry edukacyjne oparte na doświadczeniu oraz programy z budowania zespołu umożliwiają pracownikom doświadczyć na własnej skórze wielowymiarowych aspektów projektu, np. praca zgodnie z terminami, zadania i obowiązki, rozpłynięcie zakresu, zarządzanie zmianami, itp. Są one zabawne i stanowiące wyzwania, które tworzą niezapomniane doznania dla wszystkich zaangażowanych pracowników.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów