Myślenie strategiczne

Identyfikowanie oraz wykorzystywanie sposobności doprowadzających do osiągania przewagi konkurencyjnej.

strategic thinking

Myślenie strategiczne obejmuje proces tworzenia idei oraz wdrażanie niespotykanych procesów biznesowych, a także wykorzystywanie sposobności, aby doprowadzać do osiągania przewagi konkurencyjnej. Osoby myślące strategicznie są takimi, które myślą przyszłościowo, mogące sprawnie reagować na trendy rynkowe. Są oni ryzykantami identyfikującymi i wykorzystującymi nadarzające się okazje. Mają oni zdolność do równoważenia uwagi pomiędzy codziennymi sprawami operacyjnymi, a długoterminowymi inicjatywami strategicznymi. Są zainteresowani tym, co się dzieje na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa oraz większym środowiskiem biznesowym, proaktywnie poszukując wiedzy i podnosząc swoje umiejętności.

W aktualnej, nieustannie zmieniającej się i wysoce konkurencyjnej sytuacji biznesowej, wiele przedsiębiorstw zachęca liderów do wspólnego myślenia strategicznego. Myślenie strategiczne na poziomie zespołu wywołuje aktywne dyskusje oraz tworzy zakres poglądów na temat złożonych problemów, wykonując lepsze analizy długoterminowego wpływu decyzji. Wspólne myślenie kreatywne przez liderów może tworzyć kulturę innowacyjności umożliwiającą jednostkom osiąganie celów z większym powodzeniem.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów