Komunikacja

Przekazuj w sposób jasny i treściwy spójne komunikaty, które są odpowiednio dopasowane do ich odbiorców.

Komunikacja biznesowa odbywa się przy zastosowaniu wielu różnych środków komunikacji, począwszy od osobistych spotkań, prezentacji, poczty elektronicznej i komunikatorach kończąc. Sposób komunikacji musi być odpowiedni do stosowanych środków. Komunikacja jest procesem dwukierunkowym. Aktywne i wnikliwe słuchanie jest tak samo krytyczne dla prawidłowej komunikacji, jak sama rozmowa lub przekazywanie wiadomości. W ten sposób zdolność rozumienia opinii wyrażanych przez innych jest kluczem do poprawienia jakości wzajemnych relacji.

Należy komunikować się jasno i treściwie, w sposób, który jest właściwie dopasowany do odbiorców. Wiadomość powinna być przesłaniem, a intonacja powinna być jednolita i odpowiednia do poruszanego tematu. Należy upewnić się, że w wiadomości jest przekazywany konkretny obraz tego, co próbuje się faktycznie przekazać i nie zawiera ona niczego, co mogłoby zdezorientować słuchacza. Wiadomość powinna być wyczerpująca i kompletna, w pełni informująca odbiorców i pozwalająca im podjąć w razie potrzeby stosowne działania. Intonacja i język ciała są również istotne w przypadku skutecznej komunikacji. Należy zdawać sobie sprawę z przybieranej pozy i modulacji głosu. Należy zwracać uwagę na sposób, w jaki zadawane są pytania, upewniając się, że są one wypowiadane w sposób pozytywny, który buduje zaufanie i zachęca do dyskusji. Zajęcia z teambuildingu oparte na doświadczalnym nauczaniu oraz gry biznesowe pomagają modelować skuteczną komunikację.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów