Podejmowanie decyzji

Skuteczny wybór kierunku działań spośród wielu możliwości wspólnie jako zespół.

decision making

Podejmowanie decyzji jest procesem, w wyniku którego dokonywany jest wybór kierunku działań, bądź przekonania z wielu alternatywnych możliwości. Bez takiego procesu podejmowanie decyzji może być trudne dla jednostek, a tym bardziej dla zespołów. Zbyt obszerna analiza celów oraz mnogość alternatywnych rozwiązań może doprowadzać do nadmiaru informacji oraz paraliżu procesu podejmowania decyzji. Podejmowanie decyzji na poziomie zespołu wymaga konstruktywnych warunków, w których pracownicy mają zapewnioną swobodę do wyrażania swoich opinii w ramach ustalonych zasad komunikacji. Zasadnicze znaczenie ma wypracowanie konsensusu przy udziale wszystkich członków zespołu.

W pierwszej kolejności należy szczegółowo przeanalizować sytuację, wyznaczyć cele, a następnie uporządkować je według stopnia ważności. Kolejnym krokiem jest wypracowanie alternatywnych działań oraz ich ocena w stosunku do wyznaczonych celów. Ten proces pozwoli wypracować jedyne rozwiązanie, które najlepiej będzie odpowiadać celom. Po wybraniu najlepszego rozwiązania należy rzetelnie ocenić plan działań, mając na uwadze niepożądane skutki, jakie mogą się pojawić. Następnie należy zakomunikować decyzję i podjąć stosowne działania. Na koniec należy przeprowadzić dalszą analizę planu działań i podjąć dodatkowe kroki w celu uniknięcia wystąpienia jakichkolwiek problemów. Zajęcia teambuildingowe, które obejmują odgrywanie różnych ról oraz stymulują planowanie projektowe mogą być przydatne jako narzędzie edukacyjne oparte na doświadczeniu w zakresie podejmowania decyzji.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów