Zaangażowanie

Posiadanie poczucia wartości, determinacji oraz przynależności w celu pobudzania działań ukierunkowanych na misję lub cel.

Angażować się oznacza podbijać serca i umysły jednostek w taki sposób, że są oni przygotowani do przełamywania barier w ich dążeniu do osiągania misji, celu oraz podtrzymywania wartości przedsiębiorstwa. Rozwijanie u jednostek poczucia wartości, determinacji oraz przynależności jest fundamentalne dla zaangażowania pracowników. Z kolei, zaangażowanie pracowników bezpośrednio wpływa na osiągane wyniki z prowadzonej działalności.

Pracownicy są faktycznie zaangażowani, gdy powierza się im obowiązki, które posiadają i rozumieją - zdają sobie sprawę, gdzie jest ich miejsce w szerszym kontekście. Czują się szanowani i odpowiedzialni nie podlegając mikrozarządzaniu. Czują się wykorzystywani osobiście i intelektualnie. Wiedzą, gdzie znajdują się w zespole - gdzie mogą prosić o pomoc i świętować sukces. Często otrzymują podziękowania i w wyniku tego stale rozwijają swoje umiejętności osobiste. W rezultacie, taki poziom zaangażowania wykorzystuje w pełni ich zasoby, doprowadzając do wzrostu działalności.

Zajęcia z budowania zespołu odgrywają wielowymiarową rolę w zwiększaniu zaangażowania pracowników. Zabawne zajęcia z budowania zespołu oraz imprezy integracyjne są doskonałym sposobem nagradzania zespołu. Zajęcia z umacniania więzi w zespole i współpracy zwiększają zaangażowanie pracowników poprzez rozwijanie uznania dla innych oraz poczucia przynależności.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów