Umiejętności negocjacyjne

Skuteczna umiejętność biznesowa konieczna do uzyskania korzystnego wyniku obopólnej wygranej.

negotiation skills

Ponieważ negocjacje są zwyczajnie dyskutowaniem ukierunkowanym na osiąganie porozumienia, jest to coś, co robimy przez cały czas. Niektórymi z najbardziej utalentowanych negocjatorów są nasze dzieci. Każda interakcja z inną osobą to potencjalne negocjacje. W przypadku negocjacji dystrybucyjnych każdy zysk uzyskany przez jedną ze stron odbywa się kosztem drugiej strony i na odwrót. Jest to gra o sumie zerowej. Natomiast w przypadku negocjacji integracyjnych podejmowana jest próba wygenerowania wartości dodanej poprzez proces negocjacyjny. Jest to często określane jako uzyskiwanie dodatkowych środków. Większość negocjacji jest kombinacją tych dwóch technik. Zaufanie jest ważne, zwłaszcza wtedy, gdy negocjacje odbywają się pomiędzy dwiema stronami, których relacje są długotrwałe.

Umiejętności negocjacyjne są wysoce pożądanymi umiejętnościami w biznesie. Aby rozwiązywać trudne negocjacje ludzie muszą być kreatywni i o otwartych umysłach. Bycie świadomym, że różne osoby często oceniają rozmaite wyniki odmiennie pomaga w sposobie, w jaki podchodzimy do negocjacji oraz poprawia jakość i prawdopodobieństwo skuteczności wynegocjowanego porozumienia. Ludzie lubią potwierdzać swoje własne przekonania. Wykraczanie poza to w celu zrozumienia punktu widzenia drugiej strony oraz bycie aktywnym słuchaczem będzie pomocne w dążeniu do tego zrozumienia. Zapewnienie każdej ze stron przestrzeni na dzielenie się poglądami oraz umożliwienie sobie zmiany własnego zdania poprzez proces bez oceny sytuacji jest ważne. Przede wszystkim komunikowanie się w sposób jasny, zwięzły i z szacunkiem jest kluczem udanych negocjacji.

Wiele gier biznesowych firmy Catalyst, które podkreślają zwracają uwagę na negocjacje wymagają ćwiczenia tej umiejętności w zrelaksowanym środowisku informacyjnym. Uczestnicy poznają wartość informacji oraz sposób, w jaki zmienia się ona w miarę upływu czasu. Kwestie związane z zaufaniem i jego utratą. Sposoby współpracy w celu poprawy ostatecznego wyniku.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów