Zarządzanie ryzykiem

Zaplanowane i pozytywne podejście do potencjalnego ryzyka stawia zespoły w ofensywnej gotowości, aby sprostać zmianom.

risk management

Zarządzanie ryzykiem jest przewidywaniem i oceną ryzyk oraz określaniem procedur w celu unikania, bądź minimalizacji ich wpływu. Ryzyko jest zmniejszane poprzez posiadanie właściwie sprecyzowanych procedur i polityk, które uwzględniają odpowiednie role i obowiązki. Wymaga to również właściwych zasobów oraz ciągłego szkolenia w celu realizacji planu zarządzania ryzykiem.

Na poziomie projektu doświadczenie pokazuje, że gdy wszyscy członkowie są zaangażowani w identyfikowanie i ocenę potencjalnych ryzyk w przypadku ich wystąpienia, jednostki są bardziej uważne, aby zdawać sobie sprawę z tych ryzyk i nimi zarządzać. Ma to dodatkową zaletę redukowania lęku przed ryzykiem, czyli sytuacji, która może osłabiać pomysłowość i kreatywne myślenie.

Gry rozwijające przywództwo zachęcają liderów do opracowywania strategii w celu tworzenia zrównoważonego środowiska podejmowania ryzyka, aby wspierać pomysłowość i kreatywność w swoich zespołach. W rezultacie liderzy mogą postanowić, aby wykorzystywać gry z budowania zespołu oparte na doświadczeniu, które stymulują otoczenie, w którym istnieje potencjał do podejmowania ryzyka za zwiększoną świadomością oraz innowacyjnego podejścia do zarządzania ryzykiem w przypadku zespołów. W niekonfrontacyjnych i bezstresowych warunkach kształcenia poszczególne jednostki mogą zwiększać swoje umiejętności w zakresie identyfikacji ryzyka oraz stosowania jasnej komunikacji i strategii, aby odpowiednio zarządzać ryzykiem. Przyzwyczajają się oni do potencjału do podejmowania ryzyka oraz oswajają się z nim, a także uczą się go przyjmować, a nie uciekać przed nim. Te wyuczone umiejętności mogą być przedyskutowane i zastosowane w rzeczywistych sytuacjach.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów