Myślenie Projektowe

Myślenie Projektowe jest iteratywnym procesem, w którym podważamy przypuszczenia, aby zdefiniować alternatywne strategie, które początkowo zostały niezauważone.

Design Thinking

Myślenie Projektowe jest iteratywnym procesem, w którym staramy się zrozumieć użytkownika, podważamy przypuszczenia oraz przedefiniujemy problemy, aby zidentyfikować alternatywne strategie i rozwiązania, które nie były wcześniej oczywiste, mając początkową wiedzę. W tym samym czasie Myślenie Projektowe dostarcza oparte narzędzia do rozwiązywania problemów. Jest to sposób myślenia i pracowania, a także kolekcja praktycznych metod.Myślenie Projektowe obraca się wokół głębokiego zainteresowania rozwojem zrozumienia ludzi, dla których tworzymy nasze produkty czy usługi. Pomaga zaobserwować i rozwinąć empatię dla użytkownika docelowego. Myślenie Projektowe pomaga nam w procesie dociekania: bada problem, podważa przypuszczenia i konsekwencje. Myślenie Projektowe jest niesamowicie przydatne w podejmowaniu się problemów, które są niejasno sformułowane lub nieznane, poprzez określenie problemu w bardziej przystępny sposób, wywołując wiele pomysłów w trakcie burzy mózgów oraz podchodząc praktycznie, testując rozwiązania. Myślenie Projektowe zawiera w sobie także ciągłe eksperymentowanie, skeczowanie, prototypowanie, testowanie i próbowanie koncepcji i pomysłów.

Resource-Based View

Często, myślenie projektowe zawiera w sobie proces zwany Resource-Based View (RBV), który polega na uzyskiwaniu przewagi poprzez przegląd własnej firmy, aby odnaleźć źródła tej przewagi, zamiast szukać dla niej konkurencyjnego środowiska. Jeśli zasób posiada atrybut VRIO, to może pozwolić organizacji użyć go do uzyskania i utrzymania przewagi wobec konkurencji. Atrybuty Vrio, w skrócie definiują pytania: wartościowe? rzadkie? drogie do imitowania?

Rola innowacyjnego myślenia w Myśleniu projektowym.

Aby użyć zasobów VRIO lub innych "wartościowych zasobów", organizacja potrzebuje innowacji. Używanie innowacyjnego myślenia jest ważne, aby rozwinąć unikalne lub nowe drogi do łączenia zasobów w celu osiągania lepszych rezultatów i zyskania przewagi rynkowej


Oszczędne innowacje to innowacje prostych rzeczy, Zmienienie czegoś o niskiej wartości w coś o dużej wartości. Kiedy towar jest ograniczony, ludzie są zmuszeni, do czerpania z najbardziej płodnego kapitału, jaki istnieje - ludzkiej pomysłowości- i używanie go do rozwiązywania problemów. Proste innowacje mogą być mało zaawansowane technologicznie, ale mogą zarazem polegać na używaniu technologii w celu obniżenia kosztów i zwiększenia dostępności usługi dla klientów.

Nastawienie w trakcie tego procesu musi pozostać adaptacyjne i zwinne (agile). Metodologia Agile lub "Agile" to proces, który dostarcza zespołom szybkich i nieoczekiwanych odpowiedzi na opinie o ich projekcie. Stwarza to okoliczności do oszacowania długości projektu podczas etapu jego rozwijania.

W Myśleniu Projektowym twój proces kreatywny i innowacyjny nie będzie nigdy zakończony. Musisz zmienić swój projekt i pomysł, w momencie zmian na rynku. A ponieważ rynek wciąż się zmienia, nigdy nie posiadasz finalnego produktu.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów