City Build

Zespoły budują wielką makiete miasta

2 - 3 godziny
W pomieszczeniach zamkniętych
Sprzyja współpracy
40 - Nieograniczone

Przebieg gry

W City Build zespoły projektują model części miasta. Miasto zawiera strefy takie jak przemysłowa, mieszkalna, wypoczynkowa i biznesowa oraz łączący elementy infrastruktury, takie jak drogi, kolej i drogi wodne. Zespół pracuje nad własną sekcją, ale upewnia się, że współpracuje z innymi zespołami w celu uzyskania szerszego obrazu, zapewniając jednolitość projektu w poszczególnych strefach i spójność sieci transportowych z sekcjami innych zespołów w ich rejonie oraz całym mieście. . Korzystając z szerokiej gamy dostępnych materiałów, tworzą pomysłowe i kreatywne miasto, które jest funkcjonalne i estetyczne. Gdy upłynie czas gry, zespoły połączą ze sobą wszystkie części miasta i będą mogły świętować swój sukces w dążeniu do wspólnego celu.

Wnioski rozwojowe

Zespoły opracowują wspólną wizję i strategię, którą wdrażają, stosując kreatywność i doskonałe umiejętności zarządzania projektami. Planowanie i strategia poprzez skuteczną komunikację między zespołami i współpracę mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia scalenia stref i płynności miasta. Kreatywność struktury tego projektu gwarantuje, że miasto jest funkcjonalne, praktyczne i piękne. Zarządzanie zasobami i czasem jest również niezbędne do ukończenia projektu na czas. City Build to zabawne, niezapomniane, wspólne doświadczenie, które polega na zaangażowaniu wszystkich osób, dobrej dynamice zespołu i współpracy w całej grupie w celu osiągnięcia sukcesu.

Rekomendacje

Ćwiczenie The City Build przebiegło bardzo dobrze. Świetne doświadczenie, które możesz dzielić ze swoim zespołem, zabawne, konstruktywne i użyteczne jako narzędzie zjednaczające ludzi.

Systematic Development

Poproś o wycenę