City Build

Zespoły budują wielką makiete miasta

2 - 3 godziny
W pomieszczeniach zamkniętych
Sprzyja współpracy
40 - Nieograniczone

Przebieg gry

W City Build zespoły projektują model części miasta. Miasto zawiera strefy takie jak przemysłowa, mieszkalna, wypoczynkowa i biznesowa oraz łączący elementy infrastruktury, takie jak drogi, kolej i drogi wodne. Zespół pracuje nad własną sekcją, ale upewnia się, że współpracuje z innymi zespołami w celu uzyskania szerszego obrazu, zapewniając jednolitość projektu w poszczególnych strefach i spójność sieci transportowych z sekcjami innych zespołów w ich rejonie oraz całym mieście. . Korzystając z szerokiej gamy dostępnych materiałów, tworzą pomysłowe i kreatywne miasto, które jest funkcjonalne i estetyczne. Gdy upłynie czas gry, zespoły połączą ze sobą wszystkie części miasta i będą mogły świętować swój sukces w dążeniu do wspólnego celu.

Wnioski rozwojowe

Zespoły opracowują wspólną wizję i strategię, którą wdrażają, stosując kreatywność i doskonałe umiejętności zarządzania projektami. Planowanie i strategia poprzez skuteczną komunikację między zespołami i współpracę mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia scalenia stref i płynności miasta. Kreatywność struktury tego projektu gwarantuje, że miasto jest funkcjonalne, praktyczne i piękne. Zarządzanie zasobami i czasem jest również niezbędne do ukończenia projektu na czas. City Build to zabawne, niezapomniane, wspólne doświadczenie, które polega na zaangażowaniu wszystkich osób, dobrej dynamice zespołu i współpracy w całej grupie w celu osiągnięcia sukcesu.

Rekomendacje

Metafora tego programu pozwoliła na wiele analogii do konkretnych wyzwań, przed którymi obecnie stoimy jako firma, więc mieliśmy wrażenie, że to było wydarzenie dostosowane do naszych potrzeb. Energia tego warsztatu towarzyszyła uczestnikom przez długi czas. To była świetna inwestycja.

Zimmer Biomet Polska

Poproś o wycenę