Ofiarowywanie

Wspólne ofiarowywanie przynosi emocjonalnie i fizycznie korzyści, tak obdarowywanym, jak i darczyńcom.

social responsibility giving back

Ofiarowywanie przez grupę może mieć większe oddziaływanie niż w pojedynkę. Mogą być tworzone długofalowe relacje z organizacjami non-profit, wspólnotowymi lub społecznymi. Ofiarowywanie jest nieocenione dla osoby ofiarującej w takim samym stopniu jak dla obdarowywanego. Badania pokazują, że ludzie odnoszą korzyści, zarówno w sposób emocjonalny, jak i fizyczny, poprzez ofiarowywanie i wolontariat. W przypadku darczyńców relacje społeczne pomagają przekształcać szlachetne zachowanie w pozytywne odczucia. Ofiarowywanie przez grupę, a nie jednostkę doprowadza do najwspanialszego odczuwania szczęścia przez darczyńcę. Podwyższony poziom szczęścia u pracowników bezpośrednio jest powiązany z zaangażowaniem i efektywną pracą. Wiele jednostek uczestniczących w takich programach chce dołączyć do kręgu darczyńców lub rozwijać nawyk ofiarowywania w związku z silnym i pozytywnym wpływem działań dobroczynnych.

Gdy pracownicy uczestniczą w zorganizowanym programie dobroczynnym, zazwyczaj w grupie zachodzi proces kształcenia i angażowania się. Badania pokazują, że właściwie zorganizowane programy dobroczynne i wolontariaty mogą zapewniać korzyści firmom poprzez ograniczanie kosztów ponoszonych na szkolenia i rozwój.

Catalyst oferuje wiele zajęć, które zapewniają uzyskiwanie efektywnych rezultatów teambuildingowych wraz z dodatkowym rezultatem wspólnego ofiarowywania. Nasze powiązania ze społeczną siecią działalności dobroczynnych B1G1 zapewnia możliwość wyboru grupy projektów, które mają być wspierane. Ewentualnie, można wybrać lokalną organizację charytatywnąlub organizację społeczną oraz angażować pracowników przy podejmowaniu decyzji, co jeszcze bardziej zachęca do poświęcania się danemu projektowi.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów