Flat Out Pyramid

Buduj kulturę organizacyjną

Opublikowano 1 gru 2023 przez Guy Baker

Kultura korporacyjna odnosi się do wspólnych wartości, przekonań, postaw i praktyk, które charakteryzują i kierują zachowaniem organizacji. Obejmuje wszystko, począwszy od misji i wizji firmy, po styl komunikacji, procesy podejmowania decyzji i interakcje pracowników. Silna kultura korporacyjna może pomóc w kształtowaniu poczucia jedności i celu wśród pracowników, podczas gdy słaba lub toksyczna może prowadzić do niskiego morale, wysokiej rotacji pracowników i słabych wyników.

Simon Sinek uważa, że kultura korporacyjna łączy w sobie wartości rdzenne i zachowanie. Wiele firm dobrze określa swoje podstawowe wartości korporacyjne, ale często mają trudności z ich behawioralną implementacją. Zachowanie jednostek w firmie powinno wynikać naturalnie z podstawowych wartości. Dlatego też wpływ na pożądane zachowanie może być jedynie pośredni. Pracownicy mogą wykazywać pożądane zachowanie tylko wtedy, gdy wewnętrznie utożsamiają się z podstawowymi wartościami. Innymi słowy, kultura korporacyjna powinna być dostosowana do ludzi, a nie odwrotnie.

Znaczenie kultury korporacyjnej.

Posiadanie jasnej i przejrzystej kultury korporacyjnej jest niezmiernie ważne. Pomaga ona określić wartości, przekonania i zachowania, których oczekuje się od pracowników. Dobrze określona kultura korporacyjna może zwiększyć satysfakcję pracowników, poprawić współpracę zespołową i zwiększyć produktywność. Pomaga również w przyciąganiu i zatrzymywaniu najlepszych talentów, ponieważ pracownicy są bardziej skłonni pozostać w firmie, która zgadza się z ich wartościami i przekonaniami. Dlatego firmy muszą inwestować czas i wysiłek w rozwijanie i utrzymywanie silnej kultury korporacyjnej.

Klarowna kultura korporacyjna jest kluczowa dla każdej organizacji, ponieważ kieruje ona swoich pracowników. Kiedy kultura firmy jest zapisana w podstawowych wartościach i pożądanym zachowaniu, staje się łatwiejsze udzielanie kierunku i korygowanie osób, które nie wykazują właściwego zachowania. Podstawowe wartości muszą być sformułowane tak, aby uniknąć niejasności dotyczących pożądanego zachowania.

Na przykład, "uczciwość" może nie być jasną podstawową wartością, ale "zawsze mówimy prawdę" jest. To natychmiast wyjaśnia, jakiego rodzaju zachowania oczekuje się od pracowników. Podobnie, "jakość" może nie być jasną podstawową wartością, ale "zawsze dążymy do dostarczenia najlepszej jakości" już jest.

Kiedy kultura korporacyjna jest jasna dla wszystkich, prowadzi to do naturalnego procesu selekcji. Na przykład, jeśli od każdego pracownika oczekuje się natychmiastowej odpowiedzi na e-maile, nawet w weekendy, każdy, kto tego nie lubi, automatycznie odpada. W ten sposób organizacja może zatrzymać pracowników, którzy najlepiej pasują do jej kultury, co prowadzi do sytuacji korzystnej dla obu stron.

Corporate Culture

Sygnały toksycznej kultury korporacyjnej

Identyfikacja toksycznej kultury korporacyjnej może być wyzwaniem, ale istnieją trzy kluczowe sygnały, na które warto zwrócić uwagę. Obejmują one wysokie wskaźniki rotacji pracowników, brak przejrzystości w procesach podejmowania decyzji oraz ogólne poczucie negatywności lub braku zaufania wśród pracowników. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych sygnałów w swoim miejscu pracy, może to być znak, że czas zajrzeć głębiej i pracować nad stworzeniem zdrowszego i bardziej pozytywnego środowiska pracy.

Ocena, czy twoja organizacja ma jasną kulturę korporacyjną, jest kluczowa. Istotne jest, aby być czujnym na następujące sygnały:

  1. Wysoka prędkość przepływu:

Niezależnie od twoich wysiłków, może być trudno zatrzymać pracowników w twojej organizacji przez dłuższy czas. Badania pokazują, że jeden na pięciu pracowników rezygnuje z powodu kultury firmowej. Oznacza to, że mogą istnieć liczne inne powody rezygnacji. Jednak znaczący wzrost wskaźnika rotacji może sygnalizować ukryte problemy z kulturą korporacyjną, które należy rozwiązać.

  1. Brak entuzjazmu:

Obserwuj swoich kolegów. Czy cieszą się swoją pracą, czy wyglądają jakby siedzieli w poczekalni dentystycznej? Negatywna atmosfera może szkodzić zadowoleniu z pracy i produktywności. Dlatego tworzenie pozytywnego środowiska pracy, w którym pracownicy czują się docenieni i szczęśliwi, jest kluczowe.

  1. Strach przed porażką:

Robienie błędów to naturalna część pracy. Jednak pracownicy mogą doświadczać różnych poziomów strachu podczas popełniania takich błędów. Czy wiedzą, że mogą popełnić błędy, czy są nieproporcjonalnie przerażeni możliwymi konsekwencjami ewentualnego błędu? Jeśli to drugie jest prawdą, nadszedł czas podjęcia działań w celu wprowadzenia bezpieczeństwa psychologicznego w kulturę korporacyjną.

one voice

Trzy znaki zdrowej kultury korporacyjnej

Ważne jest, aby rozpoznawać znaki zdrowej kultury korporacyjnej. Oto trzy wskaźniki, na które należy zwracać uwagę:

  1. Zachęta do poczucia humoru

Kiedy jest miejsce na humor, nawet w poważnych środowiskach pracy, jest to dobry znak, że kultura firmy jest pozytywna i wspierająca.

  1. Współdzielone wartości i zachowanie

Silna kultura korporacyjna opiera się na wspólnych wartościach i zachowaniu. Jeśli masz wrażenie, że jesteś częścią rodziny, w której każdy ma swoją osobowość, ale istnieje wysoki stopień jedności, to dobry znak. Ważne jest również pamiętanie o tym podczas zatrudniania nowych pracowników, aby zapewnić dobre dopasowanie i zmniejszyć ryzyko zwolnienia.

  1. Środowisko wspierające

Firma z dobrą kulturą korporacyjną to taka, w której pracownicy wspierają się nawzajem i świętują razem sukcesy. Kiedy wszyscy zaangażowani są w sukces firmy, naturalnie rodzi się spójność.

Corporate Culture

Jak poprawić kulturę firmy?

Rozważ te trzy kroki, aby ustalić, czy można dokonać jakichkolwiek ulepszeń w kulturze twojej firmy:

Krok 1: Czy podstawowe wartości są jasne?

Czy wasze podstawowe wartości są jasno określone, bez użycia ogólnikowych terminów takich jak "uczciwość" czy "jakość"?

Krok 2: Czy jest jasne, jakie zachowanie jest pożądane?

Czy także jest jasne, jakiego zachowania oczekuje się od pracowników, aby podtrzymać te podstawowe wartości?

Krok 3: Czy to zachowanie jest używane jako narzędzie pomiarowe?

I pamiętaj, że zachowanie liderów jest również istotne dla rozpowszechniania i podtrzymywania wartości w całej firmie. Czy pożądane zachowanie jest aktywnie zarządzane?

Poprawa Kultury Firmy poprzez Aktywności Integracyjne

Aktywności integracyjne są doskonałym sposobem na diagnozowanie wartości organizacyjnych, ale i na rozwijanie tych wartości, które są w twojej organizacji ważne. Oto kilka sugestii od Catalyst Team Building Network:

One Voice - Uczestnicy odczuwają radość i podnoszącą na duchu moc wspólnego śpiewania.

Speak Up Speak Out - Uczestnicy spotkania wyrażają swoje opinie i dyskutują na temat wartości firmy w luźnej atmosferze.

Flat Out Pyramid Puzzle - Zespoły współpracują i konstruują poszczególne elementy, które łączą się w finale w całość, tworząc gigantyczną piramidę.

Hands On - Wkomponuj swój odcisk dłoni z indywidualnymi hasłami w gigantyczne firmowe logo.

Leadership Stories - Doświadczaj różnych stylów przywództwa, zobaczyć, że kultura korporacyjna zaczyna się od liderów.

Time to Talk - Angażujące narzędzie, które wywołuje spontaniczne rozmowy i daje wszystkim graczom równy głos w dyskusji.

Podsumowanie

Ustaliliśmy, że silna kultura firmowa prowadzi do zwiększonej produktywności, silnej tożsamości marki, lepszego utrzymania pracowników, zwiększonej wydajności zespołowej oraz zadowolonych i zaangażowanych pracowników. Zadbaj o to, aby ocenić, czy twoje podstawowe wartości są jasne, jakie zachowanie jest pożądane i czy wykorzystujesz to zachowanie jako miarę. Rozważ włączenie aktywności integracyjnych w ramach strategii poprawy kultury korporacyjnej w twojej organizacji.


Guy Baker

Założyciel i Dyrektor w Catalyst Global

Guy stworzył i rozwinął koncepcję teambuildingu, a następnie zaczął przekonywać świat o jego korzyściach.

Wszystkie Artykuły

Polecane lektury