Odwaga

Odważne zespoły działają w środowisku zaufania, przynależności i uczciwości.

courageous teams

Odważne zespoły działają w środowisku zaufania, przynależności i uczciwości. Wykazują inicjatywę i wspólnie podejmują się bardziej złożonych projektów, aby osiągnąć więcej. Są w stanie razem wytrwać w obliczu wyzwań i bez strachu stawić czoła zmianom.

Odważni pracownicy wierzą w siebie. Częściej podejmują próby, częściej ufają i dyskutują bardziej otwarcie. W zespole czują się doceniani i doceniają innych. Osoby, które działają w atmosferze zaufania i są wspierane przez swój zespół, częściej wychodzą ze swojej strefy komfortu i stają śmiało przed nowymi wyzwaniami.

Wzmacnianie odwagi wymaga czasu i praktyki, a liderzy zespołów odgrywają tu istotną rolę. Powinni oni pokazywać pozytywne nastawienie i zachęcać współpracowników do zabierania głosu i przedstawiania swoich pomysłów. Niech aktywne słuchanie stanie się nawykiem. Okazujmy zainteresowanie opiniami innych, zadając pytania. Pielęgnujmy środowisko, w którym ludzie mogą się przyznać, gdy nie znają odpowiedzi. Gdzie każdy czuje się włączony, jego opinia jest ceniona, kreatywność mile widziana, a szczere dyskusje toczą się na porządku dziennym.

Liderzy powinni promować otwartą, szczerą komunikację, gdzie celem są konstruktywne wnioski. Wspieraj tych, którzy mają odwagę mówić na głos o tym, co nie działa i poruszać nawet drażliwe kwestie. Odwaga w zabieraniu głosu pozwala zespołowi radzić sobie z problemami, znajdować rozwiązania i podejmować śmiałe decyzje.

Istotne jest, aby stwarzać okazje do wzajemnego poznawania się członków zespołu, ujawniania wartości i wzmacniania umiejętności, które wnoszą do zespołu. Zrozumienie i docenienie indywidualnych talentów w grupie umożliwia zespołom rzetelną ocenę pojawiających się szans oraz świadome stawianie czoła wyzwaniom. Z upływem czasu i wraz z nabywaniem wspólnych doświadczeń mogą razem wyciągać wnioski z przeszłych działań, trafniej oceniać ryzyko, podejmować bardziej ugruntowane decyzje i unikać pochopnych, nieproduktywnych kroków.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami