Dynamika zespołu

Podświadome, psychologiczne siły, które wywierają wpływ na zachowanie i rezultaty zespołu.

team dynamics team building outcome

Pozytywna dynamika zespołu jest odzwierciedleniem środowiska, w którym zespół funkcjonuje oraz charakteru wykonywanej pracy. Ponadto kluczową kwestią dla dynamiki zespołu są osobowości w zespole oraz sposób, w jaki są one powiązane. W przypadku zespołu, który ma funkcjonować optymalnie, sposób, w jaki pracownicy oddziaływają wzajemnie na siebie, jest fundamentalny dla osiągania sukcesu przez zespół. Typ osobowości, jaki charakteryzuje daną osobę, wpływa na rolę psychologiczną, jakiej podlegają oni w zespole oraz sposób, w jaki oddziaływają oni wzajemnie na siebie, co ostatecznie wpływa na dynamikę tego zespołu. Nie dziwi zatem fakt, że organizacje takie jak Google'a znane są z wybierania ludzi na podstawie ich osobowości.

Badania pokazują znaczenie, jakie osobowości odgrywają w przypadku dynamiki i skuteczności działania zespołu. Świadomość psychologicznej roli, jaką pełni każda osoba oraz zrównoważenie ról w zespole daje wyobrażenie o zdolności zespołu do odnoszenia sukcesów. Profilowanie odgrywa istotną rolę, a dostępnych możliwości jest wiele. Teambuilding odgrywa kluczową rolę w pomaganiu jednostkom zrozumieć i uznawać ich tendencje psychologiczne w odprężających i nieformalnych sytuacjach. Proste gry do przełamywania lodów, np. Knowing Me Knowing You, zachęcają pracowników do pozbywania się zahamowań, odkrywania i uznawania własnych preferencji oraz poszukiwania innych, którzy dzielą się swoimi upodobaniami. Zabawne i angażujące gry teambuildingowe, np. Quickfire, które wymagają od jednostek dokonywania wyboru wyzwania z ich szerokiej gamy, np. ruchowe, umysłowe oraz kreatywne, są doskonałym rozwiązaniem do odkrywania dynamiki zespołu. Pod presją czasu uczestnicy muszą szybko wybierać takie wyzwanie, w przypadku którego mają przekonanie, że są w stanie je ukończyć, bądź zestawić je z innymi wyzwaniami w celu ich ukończenia. Mocne strony jednostek szybko wysuwają się na pierwszy plan oraz zapewniają współpracę osób o podobnych poglądach.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów