Quickfire

Zespoły wykorzystują twórczość, dowcip i fantazję, by sprostać fizycznym, umysłowym i kreatywnym wyzwaniom.

30 minuty - 4 godziny
W pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz
Sprzyja zdrowej rywalizacji/ Sprzyja współpracy
8 - Nieograniczone

Przebieg gry

Uczestnicy otrzymują tablety, lub grają na własnych smartfonach, po ściągnięciu naszej aplikacji Quickfire. Dodatkowo jako wyposażenie dostarczamy pudło z akcesoriami oraz walutą w grze. Zadaniem graczy jest pomyślne ukończenie jak największej liczby wyzwań w określonym czasie. Wyzwania umysłowe, kreatywne i fizyczne różnią się poziomem trudności oraz formą udzielania odpowiedzi – albo jako zdjęcie, wskazanie poprawnej odpowiedzi z listy, wskazanie kilku prawidłowych odpowiedzi, zadania otwarte i inne. Zespoły wybierają te wyzwania, z którymi jest im „po drodze”, cały czas szacując zyski, straty i szanse na dodatkową nagrodę przy włożeniu większego wysiłku w zadanie. W miarę upływu czasu tempo i ryzyko w grze rosną, tworząc niezwykle angażującą atmosferę zabawy, rozrywki i zdrowej, zespołowej rywalizacji.

Wnioski rozwojowe

Udział w Quickfire daje pewien materiał do omówienia pracy zespołowej, zaangażowania i podejmowania inicjatywy przez uczestników. Wyzwania grupowe wymagają od zespołów kreatywnego myślenia, ludzie mają przestrzeń do rozwijania umiejętności komunikacyjnych, by wypracować wspólną strategię, a następnie przejść do szybkiego i skutecznego działania. Tu chodzi o to, by wszyscy nauczyli się dostrzegać i doceniać swoje mocne strony i różnorodne talenty współpracowników.

Aplikacja Quickfire daje dużą elastyczność w przystosowaniu tego narzędzia do wymagań danego Klienta, wydarzenia, ram czasowych. Interfejs aplikacji, nawigacja, grafika i zadania mogą zostać dostosowane do danej realizacji i odzwierciedlać markę, identyfikację wizualną, elementy kulturowe czy kluczowe treści Zleceniodawcy.

Rekomendacje

Skupiliśmy się na dynamice zespołu, umiejętnościach i rolach w naszym zespole. Quickfire był genialny, pomagając ludziom dostrzec swoje mocne i słabe strony oraz docenić to samo w innych. Zauważyliśmy znaczącą różnicę w sposobie, w jaki ludzie komunikują

Novartis

together apartZdalne - Hybrydowe - Multilokalizacyjne

Ta aktywność została zaprojektowana z myślą o spotkaniach stacjonarnych, zdalnych, hybrydowych i dla zespołów rozproszonych w różnych lokalizacjach. Jeśli Twój zespół pracuje z domu, w różnych lokalizacjach lub różnych krajach, zapytaj nas o zdalną lub hybrydową wersję wybranej aktywności. Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy dostosować program dla Twojego zespołu.

Poproś o wycenę