Breakthrough

Poznaj dynamikę zespołu, korzystając z szeregu wyzwań rozwiązywania problemów

1 - 4 godziny
W pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz
Sprzyja zdrowej rywalizacji/ Sprzyja współpracy
10 - Nieograniczone

Przebieg gry

Zespoły otrzymają od nas szereg wyzwań, które zaprojektowano w taki sposób, aby pogłębiały komunikację i podkreślały aspekty pracy zespołowej, o których często pracownicy zapominają. Po przełamaniu pierwszych lodów, grupa zostaje podzielona na zespoły i mierzy się z napiętym harmonogramem. Uczestnicy określają pożądany rezultat każdego zadania, następnie przystępują do szybkiej oceny dostępnych zasobów, wyznaczają sobie realistyczne cele i wspólnie uzgadniają, w jaki sposób je osiągnąć. Na każde zadanie przewidziano dokładnie tyle czasu, ile wymaga jego realizacja. Pracując pod presją czasu, udowadniają sobie na jak wiele ich stać. Każde zakończone zadanie motywuje do kolejnego. Chodzi o to, by zachęcać uczestników do oceny własnego sposobu pracy i sformułowania wniosków na potrzeby kolejnych wyzwań. W finale zabawa może polegać na rywalizacji lub współpracy tak, aby każdy gracz był zwycięzcą. Breakthrough posiada specjalnie zaprojektowany format, który można dostosować do miejsca spotkania, liczby uczestników oraz określonych potrzeb biznesowych.

Wnioski rozwojowe

Breakthrough można wykorzystać jako narzędzie w profilowaniu zespołów metodą Belbin lub Myers-Briggs, gdzie dogłębna analiza pozwala na wyciągnięcie wielu ważnych wniosków. Niemniej jednak, w wielu przypadkach wyniki zabawy przemawiają same za siebie. Ponadto w relatywnie krótkim czasie zespoły uczą się podstaw pracy zespołowej, a jednostki odkrywają, w jaki sposób ich zachowania interpersonalne mogą wpływać na sukces całego zespołu.

Pomysł na CSR

Breakthrough można wykorzystać jako narzędzie w profilowaniu zespołów metodą Belbin lub Myers-Briggs, gdzie dogłębna analiza pozwala na wyciągnięcie wielu ważnych wniosków. Niemniej jednak, w wielu przypadkach wyniki zabawy przemawiają same za siebie. Ponadto w relatywnie krótkim czasie zespoły uczą się podstaw pracy zespołowej, a jednostki odkrywają, w jaki sposób ich zachowania interpersonalne mogą wpływać na sukces całego zespołu.

Poproś o wycenę