Zarządzanie zmianami

Strategiczny lider oraz jasna komunikacja mogą wzmacniać zaangażowanie ze strony wszystkich zainteresowanych osób.

managing change in an organisation

Środowisko biznesowe stale zmienia się dzięki zwiększonej konkurencji na świecie, wymagającej, aby skuteczna działalność była sprawna oraz w stanie ciągłej zmiany..W związku z tym od liderów wymaga się, aby strategicznie planowali pod kątem tych zmian. Ponieważ ostatecznie zmiana jest realizowana poprzez działania podejmowane przez pracowników, koniecznością jest głębokie zrozumienie kultury firmy, wartości, ludzi oraz zachowań. Zmiany nieuchronnie doprowadzają do niepewności i sprzeciwu u poszczególnych jednostek na wszystkich szczeblach działalności. Wzmocnienie zrozumienia i zaangażowania przywództwa oraz osób zainteresowanych sprawi, że zostaną oni przekonani do konieczności zmian oraz odpowiednio wyposażeni, aby wspomagać pracowników w swoich zespołach przez proces zmian.

Przez cały proces zmian jasna i rozsądna komunikacja, która jest na czas oraz regularna, ma decydujące znaczenie, aby zmiany zostały przeprowadzone pomyślnie. Program zmian wymaga, aby go stale poddawać ocenie oraz dopasowywać. Ludzie są istotami z przyzwyczajeniami. Istotną kwestią jest, aby pesymistów uciszać i usuwać. Nagradzanie oraz odnoszenie się z uznaniem do zespołów oraz poszczególnych jednostek umacnia w sposób widoczny wartość przyjętych zmian oraz pokonuje uzależnienie do status quo. Zajęcia z budowania zespołu są skutecznym narzędziem, aby doprowadzać do realizacji koniecznych zmian. Są one znaną metodą przekazywania strategii, aby dokonać zmian oraz dyskutować problemy, które mogą pojawiać się ze względu na przeprowadzane zmiany.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów