The Big Picture

Zespoły współpracują, aby stworzyć ogromny obraz zawierający wartości firmy.

1 - 3 godziny
W pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz
Sprzyja współpracy
12 - Nieograniczone

Przebieg gry

W The Big Picture zespoły współpracują i komunikują się ze sobą tak, by stworzyć dzieło sztuki o ogromnych rozmiarach, które składa się z wielu wzajemnie ze sobą połączonych płócien. Przed wydarzeniem zaprojektujemy dla Was obraz odzwierciedlający np. kluczowe wartości Waszej firmy. W czasie wyzwania każdy zespół otrzymuje dwa płótna, na jednym z nich wykonuje szkic zgodnie z otrzymanymi instrukcjami, a drugie wypełnia kolorami. Malując wspólne dzieło, poznacie siebie nawzajem w różnorodnych, często nietypowych rolach - wizjonerów, artystów i wreszcie kreatorów sukcesu. Każdy uczestnik zabawy będzie miał możliwość dołożenia własnej cegiełki w tym barwnym zadaniu. Po zapełnieniu płócien uczestnicy udają się na krótką przerwę, a w tym czasie fragmenty obrazu zostają połączone w jedną wielką całość. W finale następuje odsłonięcie dzieła przy burzliwych oklaskach i wybuchu radości uczestników.

Wnioski rozwojowe

Dzięki tej grze uczestnicy zostaną zaangażowani w proces, w którym odkryją, że współpraca, budowanie relacji oraz skupienie się na szerokiej perspektywie może prowadzić do osiągnięcia niebywałych rezultatów. Wymiana informacji pomiędzy zespołami na temat doboru kolorów, połączeń pomiędzy elementami oraz techniki malowania jest kluczowa, aby końcowe dzieło wyglądało spektakularnie. Zespołowe arcydzieło może zostać umieszczone w siedzibie firmy.

Pomysł na CSR

Dodatkową wartością tego programu staje się możliwość włączenia elementów koncepcjispołecznej odpowiedzialności biznesu. Stworzone przez uczestników obrazy można wykorzystać np. w akcjach charytatywnych.

Delegaci poznali znaczenie koordynacji i komunikacji. The Big Picture pokazuje także, jak ważne jest dobre wykonywanie nie tylko swojej roli, ale także zapewnienie spójności i zgodności z innymi grupami, które dążą do tego samego celu.

Jones Lang Lasalle

Poproś o wycenę