Współpraca

Praca zespołowa w celu kreowania pomysłów i rozwiązywania złożonych problemów ukierunkowanych na realizację wspólnej wizji.

Współpraca jest procesem pracy zespołowej mającym na celu wspólne kreowanie pomysłów i rozwiązywanie problemów ukierunkowanych na realizację wspólnej wizji. W organizacji wewnętrznie zróżnicowanej współpraca ma kluczowe znaczenie dla kreatywnego myślenia. Współpraca jest istotna dla uzyskania najlepszych rezultatów w przypadku rozwiązywania złożonych problemów. W tym celu, aby osiągnąć sukces, konieczna jest identyfikacja momentu i sposobu współpracy. Jest to związane z praktyką. Podobnie, jak umiejętność rozumowania, z kim współpracować. Wymaga to zrozumienia i docenienia doświadczenia, kwalifikacji i osobowości innych współpracowników. Badania potwierdzają, że współpraca jest najbardziej udania, gdy obejmuje ona osoby z szerokim przekrojem stylów pracy, zróżnicowanych wartości, a także doświadczeniem opartym na tych zróżnicowanych wartościach, orientacją w realiach kulturowych, wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Osoby te doprowadzają faktycznie do odmiennego myślenia i w konsekwencji, podejście do problemu będzie dokonywane w sposób złożony. Jednakże, na takim poziomie współpracy zaufanie i wzajemny szacunek są kluczowe dla wykonywania pracy w sposób efektywny.

Zajęcia z budowania zespołu tworzą odpowiednie warunki dla pracowników, aby nauczyć się współpracować ze sobą. Gry edukacyjne oparte na doświadczeniu symulują różne scenariusze wymagające współpracy, gdzie oczekuje się, że każdy z członków zespołu będzie podejmować współpracę w zabawnych i komfortowych sytuacjach. W wyniku tego, uczestnicy potwierdzają swoją gotowość do wykorzystania zdobytego doświadczenia w zakresie budowania zespołu długofalowo w przyszłości, kiedy przyjdzie im współpracować nad rzeczywistym projektem w miejscu pracy.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów