Kreatywne myślenie

Uświadamianie sobie nowych powiązań pomiędzy koncepcjami w celu przekształcania naszego związku ze światem.

creative thinking

Kreatywnością określa się tworzenie czegoś nowego. Z drugiej strony, kreatywne myślenie jest procesem poznawczym, bądź generowaniem pomysłów, które przekształca nasz związek ze światem. Kreatywna myśl lub proces tworzenia idei często niezupełnie poparte jest czymś nowym, najprawdopodobniej uświadomieniem sobie nowych powiązań pomiędzy istniejącymi koncepcjami. Powoduje to pojawienie się kreatywnej myśli w umysłach wielu osób. Możemy nie być w stanie wypracować w dalszej kolejności czegoś najlepszego, jednak na podstawowym poziomie zapewniającym swobodę możemy obserwować codziennie wykonywane czynności i zastanawiać się nad sposobami wykonywania ich lepiej.

W zorganizowanym środowisku biznesowym, które jest skoncentrowane na zadaniach, podejmowanie ryzyka, impulsywność i niezależność są podstawą do obaw i często stroni się od nich, przez co doprowadza się do zahamowania kreatywnego myślenia. Kształtowanie środowiska, które daje możliwość spontaniczności i improwizacji, a tym samym nagradza taką postawę, jest konieczne dla kreatywnego myślenia. Ponadto procesy, które umożliwiają ocenę, pomysłowość oraz urzeczywistnienie kreatywnej myśli są istotne dla ukształtowania trwałego środowiska kreatywnego, w którym są propagowane użyteczne pomysły.

Z drugiej strony, aby unikać chaosu, kreatywne myślenie musi być zrównoważone z utrzymywaniem istniejącego, znanego procesu oraz struktury. Dlatego też, aby było to skuteczne, musi być oparte na wspólnym celu.

Dowiedziono, że zajęcia z teambuildingu, które wymagają przełomowego myślenia oraz rozwiązywania problemów w środowisku, które wykracza poza granice tradycyjnego miejsca pracy, są korzystne dla kształtowania kreatywnego myślenia. Aby zespoły z powodzeniem osiągały dany cel, jak np. zbudowanie bolidu Formuły 1 z kartonowego szablonu, muszą uzyskać przestrzeń oraz swobodę w celu wypracowywania nowatorskich pomysłów, oraz odpowiedzi na pytania i wyzwania na potrzeby osiągania celu w możliwie najlepszy sposób.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów