Escape the Blizzard

Survivalowa gra typu "escape".

1 - 3 godziny
W pomieszczeniach zamkniętych
Sprzyja zdrowej rywalizacji/ Sprzyja współpracy
8 - Nieograniczone

Przebieg gry

Escape the Blizzard rozpoczyna się w centrum szkoleniowym dla zespołów, gdzie zdobywać podstawowe informacje o umiejętnościach przetrwania, które mogą być przydatne w obliczu burzy śnieżnej. Wykorzystując naszą technologię opartą na aplikacji, zespoły będą rywalizować w różnorodnych wyzwaniach typu survival poprzez zagadki, oraz przesyłanie zdjęć i filmów. Kolejne etapy gry obejmują zadania takie jak nawigacja, budowa schronienia, wiązanie lin, rozpalanie ognia, czytanie śladów zwierząt, filtrowanie wody, sygnalizacja, pierwsza pomoc i zdobywanie pożywienia.

Szkolenie zostaje przerwane przez komunikat o nadchodzącej burzy śnieżnej. W ciągu 30 minut region, w którym się znajdują zostanie zaatakowany przez burzę, która ma potrwać tygodniami, a może nawet miesiącami.

Aby przetrwać, zespoły muszą współpracować jako jedna grupa i sprawdzić swoje nowe umiejętności, aby dostać się do narzędzi, które pomogą im przetrwać a, które zostały zamknięte w skrzyni. Sprawne ukończenie wyzwań pozwoli im otworzyć skrzynię i uzyskać niezbędne narzędzia do przetrwania zbliżającej się zamieci. Zespół, który gra razem, przetrwa razem!

Wnioski rozwojowe

Gra "Escape the blizzard" została zaprojektowana tak, aby zmusić członków zespołu do współpracy. Podczas gry obserwujemy, jak zespoły i jednostki wchodzą w różne role. Jak dyskutują na temat swoich mocnych i słabych stron jako zespołu, dostrzegając przy tym wartość jaka płynie z różnorodności. Zespoły muszą rozwiązywać problemy i wykonywać zadania pod presją czasu. Ta wciągająca tematyka burzy śnieżnej i angażujące wyzwania otwierają grupę na naukę nowych umiejętności, wychodzenia ze strefy komfortu i tworzą przestrzeń, w której członkowie zespołu mogą poznać się na nowym poziomie.

Poproś o wycenę