Zarządzanie czasem

Dostarczanie więcej w krótszym czasie poprzez nauczenie się bycia bardziej wydajnym poprzez skuteczne zarządzanie czasem.

time management skills

Nauczenie się planowania i organizowania sposobu dzielenia czasem pomiędzy wymaganymi zadaniami i działaniami zapewnia, że pracownicy pracują mądrzej i wykonują więcej w krótszym czasie. Badania potwierdzają, że stres jest powodowany u jednostek i w zespołach ze względu na brak umiejętnego zarządzania czasem. Koncentrowanie się na wynikach, a nie na zadaniu jest kluczem do dobrego zarządzania czasem. Wielu pracowników jest przyłapywanych na byciu zapracowanymi, ale faktycznie robią mniej, co powoduje niedotrzymywanie terminów, większy stres oraz całkowite obniżenie standardu pracy.

Poświęcanie czasu na planowanie czasu, czy to jako jednostka, czy grupa może wydawać się marnowaniem czasu, ale ostatecznie oszczędza to czas w dłuższej perspektywie oraz zapewnia, że osiągane są właściwe rezultaty. Jednostki i zespoły, które zorganizowały zarządzanie czasem są postrzegane jako bardziej profesjonalne niż te, które tego nie uczyniły. Programy z budowania zespołu są skutecznym sposobem podkreślania i umacniania pozytywnych relacji pomiędzy zarządzaniem czasem a efektywną wydajnością.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów