Myślenie transformacyjne

Łączenie z tym, kim się jest oraz sposobem działania, aby wprowadzać zmiany i działać w możliwie najlepszy sposób.

people playing as an orchestra for the first time in Catalyst team building activity Orchestrate

Myślenie transformacyjne umożliwia jednostkom i zespołom wprowadzanie zmian, działanie w możliwie najlepszy sposób oraz osiąganie trwałego sukcesu. W przypadku zespołu podstawą myślenia transformacyjnego jest wspólna wizja, odpowiedzialność oraz wiarygodność. Większość ludzi ma zakorzenione samoograniczające systemy wierzeń, które sprawiają, że nie podejmują starań do robienia więcej i posiadania więcej. Myślenie transformacyjne w zespole jest często odzwierciedleniem lidera transformacyjnego. Są to liderzy, którzy wykraczają poza podstawowe zadania przywództwa dobrego lidera, tzn. zarządzanie, nadzorowanie, organizacja pracy oraz monitorowanie wydajności. Tworzą oni podstawę dla sukcesu z jasno zakomunikowaną wizją oraz zorganizowanym planem działań na potrzeby osiągania celów.

Ponieważ w myśleniu transformacyjnym chodzi o łączenie z tym, kim się jest oraz sposobem działania, liderzy transformacyjni muszą mieć indywidualny styl zarządzania. Rozumieją oni style pracy poszczególnych jednostek w swoim zespole oraz przydzielają zadania, motywują, podchodzą do błędów w sposób spersonalizowany, który jest dopasowany do danej jednostki. W ten sposób wspomagają członków zespołu w odkrywaniu u nich tego, co najlepsze oraz prowadzą ich w taki sposób, aby optymalizowali swoją wydajność.

Liderzy transformacyjni są wzorem do naśladowania, działający z rzetelnością i pasją, zarówno poprzez czyny jak i słowa. Poprzez pasję komunikowaną z przekonaniem oraz pozytywne nastawienie pobudzają oni do postawy “możemy zrobić”. Wsłuchują się w swój zespół promując warunki, które zachęcają do kreatywnego myślenia i pomysłowości. W ten sposób zachęcają do sprawnego myślenia i usuwają bariery w celu dokonywania zmian. Programy teambuildingowe mogą być stosowane jako istotna i przemyślana metafora procesu osiągania wspaniałych rzeczy poprzez myślenie transformacyjne.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów