Drone Control

Lataj dronem i pokonuj przeszkody

1 - 1.5 godziny
W pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz
Sprzyja zdrowej rywalizacji/ Sprzyja współpracy
8 - Nieograniczone

Przebieg gry

Drone Control to aktywny event integracyjny. Zespoły muszą ostrożnie manewrować swoimi dronami pokonując osiem zaaranżowanych przeszkód. Uczestnicy rozpoczynają od próby interpretacji ośmiu ilustrowanych kart przeszkód, o różnym stopniu złożoności. Dyskutują zawartość kart i planują, w jaki sposób mogą wykonać zamierzony układ choreograficzny swoim dronem, czyli odpowiadają sobie na pytania: kto, gdzie, w którym momencie i jak. Każda osoba ma możliwość operowania dronem. Drużyny doskonalą swoje manewry przed finalnym startem w wyścigu na czas. Zwycięska drużyna to ta, która potrafi zrobić użytek z umiejętności każdego gracza i jest w stanie skoordynować cały proces w zwinny sposób.

Wnioski rozwojowe

Zabawa w sterowanie dronami to lekki, kreatywny sposób na rozwijanie dynamiki zespołu, przy wykorzystaniu nowych technologii. Podczas ćwiczenia zespoły doskonalą sposoby manewrowania urządzeniami, aby skrócić choćby o kilka sekund ostateczny czas. Aranżowanie i przestawianie przeszkód wymaga przestrzennego myślenia i często przynosi zaskakujące rezultaty. Wyzwanie to wymaga od jednostek ciągłego dostosowywania się do zmieniających się ról i jest doskonałą metaforą sprawnej pracy zespołowej. Drone Control to zabawa, ale także złożone ćwiczenie wymagające planowania strategicznego, całkowitego zaangażowania, ale też bez zbytniej ekspozycji uczestników. Presja czasu narzuca tutaj rywalizacyjny, choć bezpieczny kontekst, który sprzyja analizie dynamiki zespołu i wzmacnianiu pozytywnych wartości w pracy zespołowej.

Team Assessment Tool Logo

Team Assessment Tool

This product is ideally suited to a guided post-event debrief. To enhance the learning and make this activity even more meaningful conclude your experience with our unique purpose-built app. A customised debrief using Team Assessment Tool will bring lasting results and quantifiable returns, fostering team cohesion, individual personal growth, skills development, and thereby driving performance. Find Out MorePoproś o wycenę