Inwencja

Sukces jest odzwierciedleniem możliwości organizacji do bycia innowacyjnymi. Rozwijanie kultury innowacyjności.

innovation creative thinking

Powszechnie uważa się, że sukces na rynku jest odzwierciedleniem możliwości organizacji do bycia innowacyjnymi. Aby zapewnić sprawność działania na szybko zmieniającym się rynku, należy zakorzenić kulturę innowacyjności w kulturze organizacyjnej. Pomysłowość należy implementować w projektach oraz uwzględniać w codziennych zadaniach. Poszczególne jednostki muszą rozumieć, w jaki sposób pasują oni do tej kultury innowacyjności oraz jak muszą postępować, aby zapewnić jej ciągłe wsparcie. Ważne jest, aby nie mylić koncepcji innowacyjności z koncepcją tworzenia idei. Ideacja jest koncepcją tworzenia oryginalnych idei. Zorganizowany i sprawnie działający proces innowacyjny oparty na dowodach umożliwia określenie priorytetów idei, które mają być zrealizowane w faktycznie sprawnym przedsiębiorstwie.

Gra Global Innovation Game w sposób praktyczny obrazuje ten proces ideacji i innowacyjności. Bez procesu innowacyjności idee nie mogą być weryfikowane, szeregowane pod względem ważności oraz realizowane. Programy z budowania zespołu odgrywają rolę w obrazowaniu takiej koncepcji w sposób praktyczny i pozostający w pamięci. Na przykład, w programie wspomagającym pomysłowość i budowanie, Chain Reaction, zespoły otrzymują szereg pomysłów w celu ich opracowania, uszeregowania pod względem ważności i ewentualnie doprowadzenia do ich budowy. Pomysłowość może być również zastosowania w zadaniach na poziomie mikro. Programy konstrukcyjne z zakresu teambuildingu obrazują to w sposób praktyczny. Zachowując kolejności planów oraz decydując o sposobie ich implementacji, zespoły są w stanie wykazać się pomysłowością w ich realizacji - w jaki sposób najlepiej wykorzystać zasoby będące pod ręką w dostępnym ograniczonym czasie. Zespół może okazywać kulturę innowacyjności poprzez wdrażanie oryginalnych pomysłów, zmian w realizacji i procesie.

W trakcie udziału w programie teambuildingowym okazuje się, że niektóre zespoły są lepszymi innowatorami od pozostałych. Przygotowanie podsumowania po zajęciach oraz zastanowienie się nad programem wspomaga wymianę wiedzy na temat technik innowacyjnych w całym przedsiębiorstwie.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów