Global Innovation Game - Digital

Współtwórzcie nowe pomysły jako zespół w tym wspólnym, twórczym, zdalnym środowisku.

1 - 2 godziny
W pomieszczeniach zamkniętych
Sprzyja zdrowej rywalizacji/ Sprzyja współpracy
6 - Nieograniczone

Przebieg gry

Zespoły spotykają się online poprzez wybrane narzędzie do video-konferencji, a następnie logują się na stronie Global Innovation Game. Losowo otrzymują zestaw interaktywnych kart do gry. Każdy uczestnik dostaje taką samą kombinację kart: Przedmiotu, Technologii oraz Informacji, ale z różnorodną zawartością. Uczestnicy mają za zadanie wymyślić wyróżniający się, innowacyjny przedmiot, usługę lub narzędzie. W procesie generowania pomysłów posługują się interaktywnym ekranem, klikając i przeciągając oznaczone kolorami karty i tworząc nowe, ciekawe kombinacje cech charakterystycznych poszukiwanej innowacji. Następnie w podgrupach przechodzą przez etap burzy mózgów, dzielą się swoimi koncepcjami, rozwijają pomysły, wspólnie modyfikują je, aż finalnie decydują, którą innowację zaprezentują na forum. Opracowują krótką, lecz sugestywną prezentację, która w wielkim finale będzie zaprezentowana przed innymi zespołami w rywalizacji w stylu "Dragon's Den".

Wnioski rozwojowe

Global Innovation Game wspiera proces innowacyjności i kreatywnego myślenia w zespołach rozproszonych. Inteligentna, ale prosta w przebiegu gra natychmiast angażuje uczestników i nadaje dynamikę pracy nad wspólnym, ekscytującym zadaniem. Uczestnicy uświadamiają sobie, jak ważna jest jasna komunikacja i aktywne słuchanie w pracy zespołowej. Na własnej skórze doświadczają procesu powstawania nowych pomysłów, gdy zapewnione są warunki otwartej, opartej na zaufaniu wymianie myśli, która może prowadzić do prawdziwych innowacji. Wybór najciekawszego pomysłu i opracowanie przekonującej prezentacji to kolejny ciekawy etap gry, który weryfikuje gotowość zespołu do wspólnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Global Innovation Game można dostosować do treści wskazanych przez Klienta. To mądra, osadzona w biznesie aktywność, która buduje wspólną tożsamość wśród wirtualnych zespołów i jest odskocznią od stosowanych na co dzień narzędzi!

Remote Team Activity

Aktywność dla zdalnych zespołów

Jeśli Twój zespół nie może spotkać się w tym samym miejscu, skorzystaj z wersji online naszych programów, przygotowanych specjalnie z myślą o zdalnych zespołach. To świetny sposób na zaangażowanie, motywację i połączenie osób pracujących z domu. Podczas spotkania online nasi facylitatorzy przeprowadzą Was przez takie doświadczenie. Skontaktuj się, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy dostosować wybrane programy do potrzeb Twojego rozproszonego zespołu.

Poproś o wycenę