Peak Performance - Online

Gracze w zdalnym zespole pracują ramię w ramię, by poprowadzić wyprawę na szczyt Mount Everest

2 - 3 godziny
W pomieszczeniach zamkniętych
Sprzyja zdrowej rywalizacji/ Sprzyja współpracy
8 - Nieograniczone

Przebieg gry

Peak Performance online to zdalna wersja sprawdzonego produktu z oferty Catalyst Global, w którym zespoły prowadzą swoich przewodników na szczyt Mount Everest i bezpiecznie wracają do bazy podczas 20-dniowej wyprawy. Uczestnicy łączą się ze sobą za pośrednictwem wideokonferencji i pracują w zespołach w wydzielonych wirtualnych pokojach. Każdy członek zespołu jest odpowiedzialny za określoną rolę i związaną z nią wiedzę. Uczestnicy wspólnie decydują o tym, jak będą się poruszać każdego dnia, a decyzje wprowadzają do tabletu. Muszą wziąć pod uwagę wiele zmiennych, w tym zmieniające się warunki pogodowe i ukształtowanie terenu. Zespoły podejmują wspólnie wypracowane decyzje na podstawie takich elementów, jak zapotrzebowanie na tlen, aklimatyzacja czy rozbicie namiotów. Ostatecznie zwycięża drużyna z największą liczbą punktów.

Wnioski rozwojowe

Peak Performance to mądra gra służąca nauce przez doświadczenie, zaprojektowana w celu kształtowania pożądanych zachowań i uświadamiania wagi miękkich umiejętności we współpracy w zdalnym zespole. Uczestnicy dowiadują się o specyfice współpracy zdalnej za pomocą ciekawego i angażującego tematu, odpowiednio odnosząc specyfikę takiego działania do środowiska biznesowego. Doświadczenie zwieńczone jest obserwacjami uczestników, dyskusją moderowaną przez prowadzącego, aby wywołać refleksję rozwojową w grupie. Gracze odnoszą się więc do tego, co wydarzyło się podczas ćwiczenia, jakie decyzje podejmowali i jakie były ich konsekwencje. Gra została zaprojektowana tak, aby uruchomić zmianę w działaniach uczestników, a jest ona tylko wtedy możliwa, gdy zrozumieją i zaakceptują implikacje swoich wyborów.

Poproś o wycenę