Misja, wizja, wartości

Misja, wizja i wartości są strategiczną podstawą komunikowania celu przez przedsiębiorstwo.

Misja, wizja i wartości są strategiczną podstawą przedsiębiorstwa. Misja jest deklaracją określającą cele i wartości przedsiębiorstwa. Informuje ona w sposób zwięzły pracowników, klientów oraz kluczowe osoby zainteresowane o celowości istnienia przedsiębiorstwa. Deklaracja wizji wybiega w przyszłość i określa aspiracje przedsiębiorstwa. Wyznacza ona kierunek i wskazuje problemy, które przedsiębiorstwo stara się rozwiązać oraz wyznacza inicjatywy transformacyjne.

Deklaracja wartości określa główne zasady przedsiębiorstwa. Jest to ogłoszenie zestawu przekonań skierowane do pracowników, klientów oraz innych osób zainteresowanych, które wpływa na zachowanie i postawy. Wartości są trwałe. Wartości są pasjonujące, a ich język jest ekspresyjny. Deklaracje wartości są często wspomagane przez Kodeks Etyki oraz/lub Kodeks Postępowania, które szczegółowo opisują sposoby ich stosowania w praktyce.

Skuteczne deklaracje wartości są motywujące dla pracowników. Uwzględnianie pracowników w procesie tworzenia deklaracji wartości zapewnia zaangażowanie. Zachowanie liderów jest również istotne dla propagowania i utrzymywania wartości w całej firmie. Zajęcia teambuildingowe są doskonałym sposobem odkrywania wartości firmy, czy to poprzez ich określanie po raz pierwszy, ich weryfikację, czy też komunikowanie ich swoim pracownikom.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów