Wprowadzanie nowych pracowników

Integracja pracowników w sposób łagodny w przedsiębiorstwie poprzez rozwijanie poczucia przynależności.

Wprowadzanie personelu jest procesem integracji nowych pracowników w sposób łagodny w przedsiębiorstwie. Tworzenie poczucia przynależności oraz budowanie zaufania w taki sposób, że ich niepokój zostaje zmniejszony, umożliwi ich szybkie przeszkolenie oraz stanie się wydajnym i szczęśliwym członkiem zespołu. Część tego procesu wprowadzania uwzględnia zrozumienie i dostosowanie się do kultury organizacyjnej. Częściowo proces ten ma miejsce poprzez serię dobrze przygotowanych programów wprowadzających, szkoleń oraz programów rozwojowych.

Dowiedziono, że zajęcia edukacyjne przez grywalizację zapewniają zaangażowanie oraz potęgują pozytywne wyniki. Aplikacje wspomagające zaangażowanie, np. Go Engage, przekształcają wprowadzenie w wieloetapowy proces trwający wiele tygodni, miesięcy, a nawet cały rok. Go Engage wspomaga nowych pracowników w zakresie zrozumienia kultury organizacyjnej, polityk, procedur oraz zadań w sposób zabawny i angażujący. Program ten umożliwia nowym pracownikom zadawanie pytań bez zahamowań oraz wielokrotne do nich powracanie, aby wzmocnić zdolność pojmowania. To pomaga nowym pracownikom szybko uczestniczyć w sukcesie organizacyjnym, który z kolei rozwija w nich poczucie przynależności oraz poszanowania siebie jak i innych. A co więcej, stają się oni wielkim wzmocnieniem dla całego personelu, ponieważ nieformalnie pomagają oni w kształceniu nowych pracowników.

Zajęcia z budowania zespołu odgrywają ważną role w procesie wprowadzania. Przykładowo, zajęcia Knowing Me Knowing You oraz Quickfire, które zachęcają do współpracy, są nie tylko świetnym narzędziem zapewniającym integrację nowego personelu, ale również odgrywają rolę w budowaniu i ustanawianiu relacji w ramach całego zespołu. Poza zabawnym i nieformalnym dzieleniem się doświadczeniem, jednostki wykazują się pozytywnym nastawieniem w stosunku do swoich współpracowników, które zwiększa radość z wykonywanej pracy oraz ogólną wydajność. Rozwijanie poczucia przynależności oraz lojalności zajmuje trochę czasu, jednak należycie opracowany proces wprowadzania, obejmujący nie tylko nowych pracowników, ale cały zespól, tworzy podstawy dla utrzymującego się sukcesu.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów