Współdziałanie

Wymiana istotnych informacji i zasobów, aby wspomagać innych w realizacji własnych celów.

three people cooperating to create a dragons head in Catalyst teambuilding activity Dragons Squad

Współdziałanie polega na dzieleniu się istotnymi informacjami i zasobami, gdy dana praca jest podzielona między pracownikami w taki sposób, że każdy z nich jest odpowiedzialny za rozwiązanie określonego aspektu nadrzędnego zadania. W pracy zespołowej, gdzie poszczególne jednostki wykonują niezależne zadania, współpraca jest świadomym wyborem, aby wymieniać się istotnymi informacjami i zasobami na potrzeby wzajemnej pomocy. Gdy wiele zespołów pracuje nad niezależnymi zadaniami w celu realizacji nadrzędnego zadania, zespoły te mogą postanowić o dzieleniu się pomysłami i materiałami w celu wsparcia innego zespołu, aby umożliwić mu ukończenie swojego zadania.

Zajęcia z budowania zespołu stwarzają pracownikom odpowiednie warunki do uświadomienia sobie i docenienia atutów swoich współpracowników. To właśnie to uświadomienie i docenienie innych podsyca pragnienie pomagania innym w ich zadaniach. Wiele ćwiczeń z budowania zespołu wymaga, aby poszczególni pracownicy lub ich grupy pracowały nad niezależnymi zadaniami, które mają cząstkowy wpływ na wspólny cel osiągany przez zespół, jednak same zadania są specyficzne i w żaden sposób nie są powiązane z zadaniami wykonywanymi przez innych. Ze względu na to, że istnieje wspólny, nadrzędny cel czasami tak banalny, jak zdobywanie największej liczby punktów zespołowych, poszczególne jednostki podejmują z czasem działania, aby wzajemnie pomagać sobie w wykonywaniu niezależnych zadań.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów