Zarządzanie konfliktami

Zdrowe konflikty są ściśle powiązane z kulturą innowacyjności. Jasne zasady własnego zaangażowania sprawiają, że konflikty mają pozytywne skutki.

conflict management

Zarządzanie konfliktem jest procesem równoważenia pozytywnych aspektów, które można osiągnąć poprzez konflikt przy jednoczesnym eliminowaniu negatywnych skutków konfliktu. Wystąpienie konfliktu jest oczywiście znacząco eliminowane poprzez zapewnienie jasnych, właściwie zakomunikowanych i akceptowanych zasad zaangażowania. Daje to pracownikom podstawę działania, zwłaszcza w sytuacji, gdy członkowie zespołu działają pod presją, są zmęczeni lub zestresowani.

Twierdzi się, że efektywne zespoły są sumą indywidualności ze zróżnicowanymi stylami pracy. To w sposób naturalny generuje różne poglądy i wywołuje skłonność do konfliktu. W przypadku umiejętnego zarządzania z obopólnie zaakceptowanymi ugruntowanymi zasadami konflikt tworzy warunki do nauki. Może on doprowadzić do pozytywnych rezultatów, np. kształtowanie pojęć, pomysłowość, zmiany proceduralne lub wdrażanie pomysłów.

Przeciwieństwem tego jest pozbawione reguł środowisko bez obopólnie zaakceptowanego zbioru zasad kulturowych. To doprowadza do tego, że do pracowników mówi się w sposób protekcjonalny, lekceważąc ich pomysły, bądź w sposób ofensywny za pomocą spersonalizowanego języka pełnego nienawiści. Zazwyczaj powoduje to tworzenie się podgrup i warunków przypominających wojnę. Z czasem może to doprowadzić do przejawiania mentalności zaściankowej i marazmu z uwagi na obawę wystąpienia konfliktu i potępienie.

Specyficzne gry związane z budowaniem zespołu oparte na doświadczalnym nauczaniu symulują warunki niezdrowych konfliktów. Grywalizacja oferuje bezpieczne warunki do analizowania zasad zaangażowania I zarządzania konfliktami. Dobrze zaprojektowane i wydane gry doprowadzają do uświadomienia sobie znaczenia konfliktu, czasami zawartego w modelu stosowanym do rozwoju kultury innowacyjności. Ponadto, obserwacja takiego programu zapewnia wnikliwym liderom biznesowym możliwość zastanowienia się nad ukrytymi powodami niezdrowych konfliktów, bądź ich braku, a także ponownej oceny kultury korporacyjnej.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów