Team Wellbeing

Team wellbeing to podróż, nie cel.

1 - 2 godziny
W pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz
Sprzyja współpracy
8 - Nieograniczone

Przebieg gry

Team Wellbeing to wspólna aktywność budująca zespół, w której uczestnicy są zachęcani do zastanowienia się nad swoją rolą w dobrostanie zespołu zarówno podczas gry, jak i w miejscu pracy. Zespoły angażują się w różnego rodzaju aktywności fizyczne, umysłowe i twórcze (dostarczane za pomocą tabletu), koncentrujące się na drobnych codziennych działaniach i zachowaniach. Gra składa się z trzech etapów. W pierwszej fazie uczestnicy zdają sobie sprawę, że ich działania wpływają na dobrostan innych w zespole. W drugiej fazie uczestnicy decydują, jakie działania podejmą, aby pozytywnie wpłynąć na dobrostan zbiorowy. W trzeciej fazie zdają sobie sprawę z konieczności trwałego działania w celu rozwoju danych zachowań. Zespoły opracowują plan z konkretnymi działaniami i terminami w celu wypracowania dobrostanu wszystkich i zapisują go na Drzewie Dobrostanu. Drzewo Dobrostanu może być zawieszone w biurze jako przypomnienie o ich zaangażowaniu oraz jako samowyzwalacz tych działań.

Wnioski rozwojowe

Team Wellbeing to plan działania oparty na kilku obszarach i zaangażowanie wszystkich w dobrostan zespołu. Gra skupia się na głównych czynnikach budujących dobre samopoczucie w miejscu pracy.

  1. Obszar "Komunikacja" - stymulująca komunikacja, w której ludzie zwracają uwagę na to, jak mówią i jak wpływają na innych i siebie, aby osiągnąć pożądane rezultaty.
  2. Obszar "Witalność i siła" - zdrowie fizyczne jest powiązane z psychologicznym i emocjonalnym zdrowiem.
  3. Obszar "Radość i kreatywność" - kreatywność, radość i szczęście zwiększają produktywność zespołu.
  4. obszar "Natura" - związek z naturą redukuje stres, zmniejsza zachorowalność i zwiększa produktywność.

Poproś o wycenę