Treasure Island

Zespoły ścigają się, aby sprowadzić wszystkich uczestników w centralną część wyspy i otworzyć skrzynię ze skarbami.

1 - 2 godziny
W pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz
Sprzyja współpracy
16 - Nieograniczone

Przebieg gry

Głównym celem tego wyzwania jest dotarcie do wyspy i otwarcie skrzyni ze skarbem. Po drodze uczestnicy muszą jednak pokonać obszar pełen niebezpiecznych zwierząt: rekinów, krokodyli czy węży. Każdy zespół ma do dyspozycji: sznur, belki i kilka skał (skrzyń) umieszczonych pomiędzy nimi, które tworzą bezpieczne przystanie. Zadaniem uczestników wyzwania staje się bezpieczne przeprowadzenie pozostałych członków zespołu po moście z belek, który sami zbudowali. Wyzwania wymagają od nich dobrej koordynacji i sprawności fizycznej. Dotarcie do wyspy otwiera drogę do zwycięstwa. W ukrytej na niej skrzyni czeka na nich prawdziwa niespodzianka.

Wnioski rozwojowe

Treasure Island to pouczające doświadczenie szkoleniowe. To obfitujące w niezwykle ciekawe wyzwania zadanie, wymaga od uczestników kreatywności i mądrej strategii na każdym etapie. Współpraca wszystkich umacnia zespół w przekonaniu, o tym że warto na sobie polegać. Pozornie łatwy wyścig do serca wyspy staje się coraz większym wyzwaniem wraz ze zbliżaniem się do celu. Uczestnicy odkrywają, że stare metody poruszania stają się nieskuteczne w miarę przesuwania się na kolejny poziom. Czy zorientują się, że system nie działa tak, jak im się na początku wydawało? Czy łatwo dopasują się do zaistniałej zmiany? Ostatni krok jest niemożliwy… jeśli drużyny nie zaczną ze sobą współpracować. Liczy się otwartość i elastyczność.

Poproś o wycenę