Wielofunkcyjne współdziałanie

Zachęcenie pracowników i zespołów specjalizujących się w różnych dziedzinach do pracy zespołowej, ukierunkowanej na realizację wspólnego celu.

	cross functional cooperation

Wielofunkcyjne współdziałanie to grupa pracowników z różnym doświadczeniem technicznym, którzy współpracują zespołowo w celu realizacji wspólnego celu. Każdy będzie koncentrować się na własnej specjalizacji, ale również będzie dzielić się wiedzą i zasobami w celu ułatwienia i usprawnienia pomyślnej realizacji zespołowego celu. Wiele zespołów odpowiedzialnych za zarządzanie projektami jest wielofunkcyjnych, w szczególności pracownicy specjalizujący się w finansach, działalności operacyjnej, marketingu, zasobach ludzkich oraz informatyce, aby stawić czoła złożonemu i nadrzędnemu celowi.

Coraz więcej firm zachęca do wielofunkcyjnego współdziałania, a nawet organizuje działalność wokół wielofunkcyjnych zespołów. Uprzednio zadania były wykonywane w odizolowaniu. Obecnie, wraz z potrzebą zapewnienia sprawnej działalności oraz podejmowania strategicznych decyzji w złożonych warunkach, oczekiwania od pracowników komunikacji i współpracy w zakresie płynnej integracji nowych systemów i procesów stały się koniecznością. Poza tym, wielofunkcyjne współdziałanie jest zalecane jako sposób na zarządzanie konfliktami, które mogą wystąpić ze względu na zmiany oraz ich wypieranie.

Gdy poszczególne jednostki ze zróżnicowanymi stylami pracy oraz zadaniami połączą siły rezultaty mogą być nowatorskie i przełomowe. Niemniej jednak, badania pokazują, że pomimo pozytywnego oddziaływania, sporo wielofunkcyjnych zespołów jest dysfunkcyjnych. Konieczne jest, aby określić jasną hierarchię, oraz żeby zasady zaangażowania oraz komunikowania się były rozumiane przez wszystkich. Liderzy muszą dokładnie pojmować różnicę między współpracą, a współdziałaniem. Należy wytworzyć kulturę dzielenia się poprzez poświęcanie czasu na współdziałanie, które ma miejsce dzięki zaplanowanym spotkaniom, w ten sposób sprawiając, że jednostki uczą się właściwie postępować i uznają to za normę, jednocześnie mając poczucie wartości dzielenia się. Należy zachęcać do dzielenia się historiami - zarówno sukcesami jak i niepowodzeniami w sposób przejrzysty. Ponadto należy unikać chaosu informacyjnego poprzez opracowanie dedykowanej platformy dzielenia się wiedzą, która zachęca do dokumentowania formalnych i nieformalnych pomysłów w referencyjnej bazie wiedzy.

Gry biznesowe oparte na doświadczeniu oraz zajęcia z budowania zespołu, które koncentrują się na wielofunkcyjnym współdziałaniu mogą okazać się silnym wsparciem jako metafora na praktykowanie pracy opartej na współdziałaniu. Zajęcia z budowania zespołu, które zachęcają zespoły do zacieśniania więzi i współpracy, mogą również odgrywać zasadniczą rolę w przełamywaniu stereotypu pracy w sposób odizolowany.

Przejrzyj sekcję opisującą powiązane popularne programy.
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? A może szukasz czegoś innego?

Skontaktuj się z nami

Powiązane historie klientów