Team Assessment Tool

Team Assessment Tool

Uniwersalne narzędzie samooceny do refleksji po wydarzeniu

Wykorzystując naszą autorską aplikację, Team Assessment Tool oraz przy wsparciu naszych trenerów, zespoły oceniają ze swojej perspektywy dane doświadczenie i podejmują decyzje o działaniach poprawiających ich wydajność. Uwzględniające każdy indywidualny głos podsumowanie samooceny przynosi zespołom wiele korzyści, gdyż syntetyzuje sugerowane działania naprawcze i pomaga wyciągać wnioski biznesowe z danego wydarzenia integracyjnego, wspierając zarazem spójność zespołu, inicjując rozwój osobisty, doskonalenie umiejętności w zespole, a tym samym przyczyniając się do zwiększania jego skuteczności.

Angażowanie

Narzędzie może być wykorzystane do omówienia każdej aktywności team building. Uczestnicy wchodzą na dedykowaną stronę internetową na swoich smartfonach lub tabletach.

Ewaluacja

Uczestnicy zastanawiają się nad wydajnością swojego zespołu, a następnie odpowiadają na serię pytań - stwierdzeń. Każdorazowo generowana jest graficzna wizualizacja wszystkich odpowiedzi.

Zobowiązanie

Każda z osób proponuje usprawnienia, jakie należy wprowadzić. Wspólnie ustalane są priorytety działań, gdzie każdy uczestnik ma realny wpływ na wprowadzanie zmian!

Utrwalanie

Zespoły otrzymują udokumentowany i zagregowany wynik swoich przemyśleń, do wykorzystania na przyszłość. Mogą się do niego odwoływać w pracy lub na kolejnym spotkaniu budowania zespołu.


Sprawdź wyselekcjonowane programy, które sprawdzą się w połączeniu z przygotowaną pod kątem celów sesją samooceny zespołów, wykorzystującą nasze Team Assessment Tool.

Potrzebujesz pomocy, by podjąć decyzję?

Skontaktuj się z nami